Høyre-Frp-regjeringen har svekka arbeidsmiljøloven på flere områder. Blant annet har de sørget for at vanlige arbeidsfolk har fått lengre arbeidsdager uten overtidsbetaling.

LOs sommerpatrulje i år vært rundt på 7000 bedriftsbesøk for å undersøke arbeidsforhold og mulige brudd på arbeidsmiljøloven. Selv om de finner en økning på ti prosent i brudd, er det en annen påfallende utvikling: Antall lovbrudd når det gjelder overtidsbruk går ned. LO mener det er ikke fordi folk jobber mindre. Forklaringen er heller at regjeringen har endret reglene så folk kan jobbe enda lenger uten å få overtidsbetalt. Nedgangen kommer av at det som tidligere var ulovlig, er blitt lovlig. LOs sommerpatrulje avslører at forverringene i arbeidsmiljøloven har begynt å etablere seg som praksis. Det er ingenting moderne med lange arbeidsdager uten skikkelig betalt.

En av de mange endringene i arbeidsmiljøloven regjeringen gjorde i 2015, var å øke antall timer du kan jobbe uten å få overtidsbetalt. Mens man tidligere åpnet for ni timer som maksimal alminnelig arbeidstid daglig ved individuell avtale, kan den nå være ti timer. Det er en lang arbeidsdag.

I praksis betyr det at arbeidsgivere kan benytte seg av 10-timersdager uten å måtte betale 40 prosent ekstra i overtidsbetaling.

SV vil rydde opp og vil reversere svekkelsene i arbeidsmiljølova fra 2015, paragraf for paragraf.

Blir arbeidsdagen lenger på grunn av stort arbeidspress, lav bemanning eller en sjef som er dårlig til å organisere arbeidet, skal folk kompenseres med overtidsbetaling.

Høyre er godt fornøyd med lovendringen: «Jeg tror at mange av de unge ønsker å jobbe mye og spare opp litt penger. Sommeren er et godt tidspunkt for å jobbe utover vanlig arbeidstid. Hvilke regler og avtaler som gjøres på arbeidsplassen angående arbeidstimer og overtid, skal ikke jeg legge meg opp i» uttalte Høyres Arve Kambe til E24 (29.07.17).

SV tror både unge og eldre hadde verdsatt å få overtidsbetalt om de hadde hatt rett på det. Hvilke regler og avtaler som gjøres på arbeidsplassen er nettopp et politisk spørsmål, og ikke noe som skal være opp til den enkelte ansatte og sjef. Det er derfor vi har en arbeidsmiljølov.

Vi vet hvor Høyre og Frp står i denne saken. Vi vil også utfordre AP: Vil dere støtte SVs krav om et menneskevennlig arbeidsliv hvor ubekvem arbeidstid lønnes skikkelig? Overtid skal betales som overtid.