Veien videre for nye Sandefjord kommune

«SYMBOLPOLITIKK: Når det ­bestilles et eget varaordførerkjede som eneste kommune i landet, blir dette bare pinlig, og jeg vurderer å «heie på» de som ønsker omkamp om valg av kommunevåpen. (Arkivfoto: Morten Fredheim Solberg)

«SYMBOLPOLITIKK: Når det ­bestilles et eget varaordførerkjede som eneste kommune i landet, blir dette bare pinlig, og jeg vurderer å «heie på» de som ønsker omkamp om valg av kommunevåpen. (Arkivfoto: Morten Fredheim Solberg) Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevJeg har i lengre tid fulgt med i nyhetsbildet hva gjelder prosesser knyttet til kommunesammenslåinger over det ganske land, og har vært «stolt» over hvordan prosessen frem mot vedtak om sammenslåing mellom Andebu, Sandefjord og Stokke kommune har blitt gjennomført.

Ut ifra den senere tids avisoppslag i Sandefjords Blad, synes det imidlertid ut som at man «snubler i innspurten», frem mot kommunesammenslåingen pr. 01.01.2017. Enkelte beslutninger i den pågående prosessen bærer preg av «symbolpolitikk» og er rett og slett «pinlig». Videre påføres Nye Sandefjord kommune unødige utgifter, i stedet for at tjenesteproduksjonen styrkes til beste for den nye kommunens innbyggere.

Eksempler:

1. Nytt kommunevåpen:

Jeg valgte i sin tid å se på prosessen rundt nytt kommunevåpen med litt overbærenhet ut ifra symbolpolitikk, selv om dette påfører Nye Sandefjord unødige kostnader. Men når det bestilles et eget varaordførerkjede som eneste kommune i landet, blir dette bare pinlig, og jeg vurderer å «heie på» de som ønsker omkamp om valg av kommunevåpen.

2. Sammensetning av nytt kommunestyre/fastsettelse av godtgjørelse til politikere:

Nytt kommunestyre konstitueres i oktober 2016. Her har Fellesnemnda besluttet at antall representanter i kommunestyret i «gamle» Sandefjord kommune, skal utvides slik at Andebu kommune og Stokke kommune «forholdsmessig» får flere representanter enn innbyggerantallet skulle tilsi. Dette er på den ene siden ikke urimelig i en prosess med kommunesammenslåing, men når det på den annen side også foreslås etablert en egen «ombudsrolle», for nevnte kommuner gjennom fastsettelse av særskilt godtgjørelse for tidligere ordførere, blir dette klart urimelig.

Honorarforslag fra H, FRP, KRF og SP for Nye Sandefjord kommune (jf. oppslag i Sandefjords Blad mandag 22. august 2016), går for øvrig langt ut over fastsatt godtgjørelse til politikere i for eksempel Asker kommune med ca. 60 000 innbyggere (jf. https://www.asker.kommune.no/politikk/politisk-vedtatte-reglementer/folkevalgtes-arbeidsvilkar/).

Alle politikere er «ombud», uavhengig av om de er ordførere eller ikke. Samtlige ordførere bør være innforstått med at vervet/ombudet er tidsbegrenset. Ved vedtak om kommunesammenslåing, vil tidspunktet for valgperioden naturlig opphøre f.o.m. tidspunkt for etablering av en ny kommune, i dette tilfellet 01.01.2017.

3. Ad sluttavtale rådmann i Sandefjord kommune:

Det er inngått en sluttavtale mellom Sandefjord kommune og avtroppende rådmann Gisle Dahn, hvor Dahn kan fratre med en «gullkantet» pensjonsavtale. Utvalget som har fremforhandlet denne avtalen fremstår som «amatører» hva gjelder «alminnelig forhandlingskompetanse», i og med at avtalen innebærer rett til full alderspensjon før 62 år og uten avkorting dersom Dahl finner annet arbeid. Argumentasjonen om at kommunesammenslåingen «skulle gå fortere enn forventet» endrer ikke dette faktum.

Dessuten synes det ut ifra oppslagene i Sandefjords Blad, ut som at årsaken til at Dahn går av med pensjon i stedet for å fortsette som rådmann i Nye Sandefjord, kan henføres til at representanter fra henholdsvis Andebu kommune og Stokke kommune, har fått gjennomslag for ansettelse av ny rådmann.

Jeg registrerer for øvrig at enkelte forsvarer nevnte avtale med at Dahn her en «umenneskelig arbeidskapasitet», men det vil jo ikke komme Nye Sandefjord kommune til gode når Dahn går av med pensjon 01.01.2017.

4. Ansettelse av prosjektleder/ny rådmann i Nye Sandefjord kommune:

Det er som kjent ansatt prosjektleder/ny rådmann i Nye Sandefjord kommune: Gudrun Haabeth Grindaker. Hun gir et meget godt inntrykk i de medieoppslagene jeg har sett så langt, og har en CV som gir «god ballast» i forhold til kommende utfordringer i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Jeg ønsker henne lykke til med videre arbeid, og håper at politikerne vil gi henne gode arbeidsforhold, og fatte kloke beslutninger til beste for innbyggerne i Nye Sandefjord kommune.

Sistnevnte forutsetter at «alle steiner» snus mht. innsparinger i administrative kostnader, samtidig som tjenesteproduksjonen styrkes. Dette gjelder for eksempel utredning/beslutning mht. pensjonsordning for ansatte (inklusive konsekvensanalyse av eventuell overgang til KLP m.v.), effektivisering og ev. sentralisering av tjenester dersom dette gir merverdi for kommunen m.v.

5. Vedtak i kommunestyrer – kommunevalg 2019:

Flertallsvedtaket i Stokke kommune hva gjelder investeringer i energibesparing, er stikk i strid med Fellesnemndas føringer foran konstitueringen av nytt kommunestyre 19. oktober d.å. Flere aktører hevder at dette er illojalt.

For egen del registrerer jeg at det er flertall på Stortinget for å endre reglene ved kommunevalgt, slik at adgangen til å stryke kandidater blir gjeninnført. Dersom denne regelen blir gjeninnført, kommer undertegnede konsekvent til å stryke kandidater ved kommunestyrevalget i 2019 som har påført/eller vil påføre «Nye Sandefjord» unødige merutgifter, eller som ikke forholder seg til vedtatte «spilleregler».

Dersom denne regelen ikke blir gjeninnført, vil jeg aktivt kumulere kandidater som har arbeidet aktivt for «Nye» Sandefjord.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags