Da jeg akkurat var kommet i gang med mitt innlegg, ble jeg kontant avbrutt av ordføreren med begrunnelse at «dette er ikke et sted å drive propaganda»

Av

Torsdag 24. oktober ble det første møtet i kommunestyret for den neste fireårsperioden gjennomført. På det første møtet foretar kommunestyret en såkalt konstituering, det vil si at det velges representanter til formannskap, råd, utvalg og ikke minst valg av ordfører og varaordfører.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Valgene som gjøres under konstitueringen, er normalt basert på de avtalene som partiene har kommet fram til, avtale om posisjoner og ofte en politisk plattform. Det samme danner grunnlaget for valg av ordfører og varaordfører.

Under saken om valg til disse to vervene gikk jeg på talerstolen for å fremme forslag på Hilde Hoff Håkonsen (Ap) og Karin Virik (V) som henholdsvis ordfører og varaordfører. Jeg ønsket å begynne min begrunnelse for forslaget med grunnlaget for det jeg mener er styrken ved det politiske samarbeidet Arbeiderpartiet har hatt med SV, MDG og Venstre.

Jeg ønsket også å trekke fram svakheter ved posisjonens avtale, den avtalen som danner grunnlaget for valget av Bjørn Ole Gleditsch som ordfører og Bjarne Sommerstad som varaordfører.

Ble overrasket

Det fikk jeg ikke lov til. Da jeg akkurat var kommet i gang med mitt innlegg, ble jeg kontant avbrutt av ordføreren, med begrunnelse at «dette er ikke et sted å drive propaganda». Til min og mange av de forventningsfulle kommunestyrerepresentantenes overraskelse, fikk jeg kun lov til å fremme navneforslag med begrunnelse knyttet til personene.

For meg er det helt uforståelig om ikke de underliggende avtalene og politikken er viktig og relevant for valget av ordfører og varaordfører.

Les selv!

Siden jeg ikke fikk lov til å holde mitt politiske innlegg fra kommunestyrets talerstol, deler jeg det heller her i avisa. Da kan alle lese det og selv vurdere hvorvidt det er et relevant innlegg i en sak om valg av politisk ledelse og retning for Sandefjord kommune:

«Ordfører: Jeg vil starte med å gratulere alle som har blitt valgt inn som kommunestyrerepresentant, det er et ærefullt verv. Så vil jeg på forhånd gratulere dem som nå kommer til å bli valgt til ordfører og varaordfører. Arbeiderpartiet og våre samarbeidsparter fra forrige periode, SV, MDG og Venstre, var klare til å lage en solid politisk plattform for en ny retning og ny politisk posisjon i Sandefjord. Et politisk prosjekt der barn, ungdom, voksne og eldre – folk i byen vår, i tettstedene og i bygdene ville stått i fokus. Det ville blitt en politikk for hele kommunen, som ville hatt fokus på å skape et godt liv og et sterkt fellesskap for alle. Sikre barnehager med kvalitet, gi lærerne mer tid til barna, aktiv fritid for alle, trygg alderdom, forutsigbare rammer for næringslivet, moderne stedsutvikling og en kommune som tar miljø og klimautfordringene på alvor. Slik vi ser det, så har det over tid vært stor bevegelse i velgermassen, og vi hadde nå en mulighet til å innfri velgernes ønske om et skifte i Sandefjord. Jeg må derfor beklage at vi ikke klarte å danne et flertall for et slikt skifte. Vi kommer til å føre en ansvarlig, tydelig og konstruktiv opposisjonspolitikk, men går inn i denne fireårsperioden med stor selvtillit og pågangsmot. Valgresultatet har endret balansen i kommunestyret, og posisjonen sitter svekket tilbake. Mens vi ser at de folkevalgte som har dannet flertall i kommunene rundt oss, har brukt den siste måneden på å utarbeide politiske plattformer, så har det kun vært snakk om posisjoner her i Sandefjord. For oss framstår derfor denne posisjonen kun som et valgteknisk samarbeid og ikke som et samlet politiske prosjekt for de neste fire årene. Det vil gi oss et stort politisk spillerom for å få gjennomført mye av vår gode politikk, den muligheten vil vi gripe. Selv om realitetene nok er klare så er dette en del av begrunnelsen for at jeg ønsker å fremme Hilde Hoff Håkonsen om ordfører og Karin Virik som varaordfører.»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken