Kommunestyret vedtok datalagring på Stokkemyra på feilaktige opplysninger fra Statkraft

Datalagring: Kommunestyret vedtok 21. juni en reguleringsplan som legger til rette for bygging av et datalager på Stokkemyra. Vedtaket er gjort på grunnlag av feilaktige opplysninger fra Statkraft.

Datalagring: Kommunestyret vedtok 21. juni en reguleringsplan som legger til rette for bygging av et datalager på Stokkemyra. Vedtaket er gjort på grunnlag av feilaktige opplysninger fra Statkraft.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Vedtaket om datalager på Stokkemyra («Project Vestfold») er basert på uriktige opplysninger fra Statkraft.

DEL

MeningerKommunestyret i Sandefjord vedtok den 21. juni en reguleringsplan som legger til rette for bygging av et datalager på Stokkemyra. Vedtaket er gjort på grunnlag av feilaktige opplysninger fra Statkraft. Naturvernforbundet i Sandefjord har påklaget vedtaket og ber om realistiske vurderinger av de lokalklimatiske konsekvensene.

60.000 varmeovner som nabo: Dersom datalageret blir oppført i tråd med planene, vil det føre til utslipp av fuktig luft med én milliard kilowattimer (1 TWh) varme hvert år. Det tilsvarer å ha 60.000 varmeovner som nabo. I sakspapirene til kommunestyret står det at de lokalklimatiske konsekvensene er neglisjerbare.

Kommunen tenkte ikke på varme: Først da Naturvernforbundet i Sandefjord tidligere i år tok problemstillingen opp med Sandefjord kommune, ble det satt krav om at de lokalklimatiske konsekvensene skulle utredes. Forslagsstilleren, Statkraft, tok da kontakt med Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Meteorologisk institutt (MET) for å få utført beregninger. Men utredningene er utført på grunnlag av uriktige opplysninger fra Statkraft.

Statkraft ga opplysninger til NILU og MET om mengden ventilasjonsluft og hvilken temperatur denne lufta vil holde ved en utetemperatur på 5 kuldegrader.

Disse opplysningene brukte NILU og MET som grunnlag for beregningene sine. Beregningene viser at de lokalklimatiske konsekvensene er minimale og helt neglisjerbare. Problemet er bare at opplysningene fra Statkraft ikke stemmer. NILU og MET har utredet konsekvensene på feilaktig grunnlag!

Mye større varmemengde enn det Statkraft hevder: Energimengden som går ut fra anlegget, vil være mye større enn det Statkraft har fortalt NILU og MET. Statkraft hevder at ventilasjonslufta vil holde 25 grader ved en gitt utetemperatur og ventilasjonsmengde, men dersom anlegget skal bruke 120 MW, er ikke dette mulig.

Legger vi Statkrafts opplysninger om ventilasjonsmengde og utetemperatur til grunn, vil luftstrømmen ut av anlegget holde 61 grader!

Hvorfor sammenlikner Statkraft med de kalde forholdene i Bottenvika? Ved utredningen av de lokalklimatiske konsekvensene er det forutsatt at det er vintertemperaturer og vind. Hvorfor er ikke varmeutslippets virkning en vindstille sommerdag utredet?

Statkraft pleier å vise til datalageret til Facebook i Luleå for å vise at lokalklimatiske virkninger ikke er noe problem. Men Luleå ligger 90 mil lenger nord, og anlegget ligger på Porsøen i Bottenvika, som fryser til hvert år. Der er det med andre ord veldig lett å kjøle ned anlegget, uten at det påvirker omgivelsene nevneverdig. Statkraft nevner heller ikke at anlegget på Stokkemyra blir fire ganger så stort som facebooks anlegg i Luleå.

Miljøvennlig datalagring? Det sies at det er miljøvennlig å plassere datalagre her i nord på grunn av de lave temperaturene. Ja, det stemmer at det er lavere vintertemperaturer i nord enn lenger sør, men er det dermed miljøvennlig? All energi som går inn i et datalager, går ut igjen i form av varme. Burde ikke den varmen brukes til noe annet enn luksus for kråker? Hva med å legge datalager der man kan overføre varmen til et fjernvarmeanlegg og dermed varme opp en by? Eller legge det ved siden av varmekrevende industri?

Ingen ting av dette er mulig på Stokkemyra.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags