Foreningen Retten til en verdig død mener at pasientene selvsagt må få en så god livskvalitet som mulig, så lenge som mulig - hjemme eller i institusjon. Og skal vi lykkes med det, må vi få et mer enhetlig og likeverdig tilbud, og det krever fornyet satsing. Vi må samle kunnskap og erfaringer. Derfor kan det være lurt å høste erfaringer fra andre land.

Det er et faktum at nesten halvparten av alle døende ved norske sykehjem ikke får god nok lindring og har store smerter. Videre er det et faktum at uansett kan ikke alle pasienter få god nok lindrende behandling. Metoder som brukes i Norge, er neddoping. Ellers er det i Norge aksept hos helsepersonale om at hvis pasienten er døende, kan en lege i praksis gi dødelig dose uten særlig grunn til å frykte straff Er det egentlig etisk forsvarlig?

Spørsmålet om dødshjelp blir ofte forvansket, og jeg vil derfor peke på at det ikke handler om at leger skal ta liv. Det handler om at mennesker med en progressiv, ikke helbredelig sykdom kan få rett til å få tilgang til en medisin som de selv kan innta når - og om – de vil!

I Belgia konkluderer professor ved Vrije Universitetet, Jan L. Bernheim, med at legalisering av dødshjelp har bidratt til å forbedre den palliative pleien. Omvendt førte et velutviklet nettverk den palliative etablerte pleien til at legeassistert dødshjelp ble mer akseptert. Og det var pasientene som tjente på dette.

Tyvand synes å være uvitende om at organiserte kristne mennesker også engasjerer seg og tilslutter seg at mennesket selv skal ha rett til selvbestemmelse ved livets slutt. Her vil jeg derfor presentere en australsk organisasjon som består av kristne mennesker som ønsker voluntær eutanasi.

Foreningen Christians supporting choice for Voluntary Euthanasia består av engasjerte kristne som støtter voluntær eutanasi, og de hevder at det er i overensstemmelse med Jesus sitt budskap om nestekjærlighet.

Denne foreningen skriver på sine hjemmesider at det ironisk nok er det i hovedsak motstand fra kristne i de fundamentale kirkene som er deres utfordring. Etter foreningens oppfatning er disse kirkenes dogmatiske tilnærming forstyrrende for deres arbeid, men de vil arbeide for å nøytralisere dette. Mange moderat kristne fra alle kirkesamfunn og støtter opp om foreningens arbeid.

Det er essensielt for disse kristne å bli aktive og stolt forankret i sin tro å hevde sitt standpunkt for voluntær eutanasi sammen med et signifikant flertall av kristne som har støttet saken i meningsmålinger de siste 15 årene.

Foreningen sier på sine hjemmesider at den er en økumenisk gruppe bestående av katolikker, anglikanere, lutheraner, baptister og andre kristne kirker, også Jehovas vitner og andre kirkesamfunn.

Denne foreningen er åpen for alle. Medlemskapet er gratis, men foreningen trenger penger så de ønsker velkommen alle som sponser slik at de kan ha ressurser til å makte å gjennomføre det viktige arbeidet som de står ovenfor.

Foreningen sier at medlemskapet er et uttrykk for medlemmenes interesse og villighet til å støtte deres arbeid, og de har så langt fått betraktelig støtte også fra ikke-kristne og frafalne kristne i sitt arbeid.

Foreningen viser sitt kristne sinnelag gjennom å håpe og å be, og dette innebærer at de håper og ber for at

•folk fra alle kirkesamfunn er villige til å ta åpent standpunkt

•foreningen skal motta støtte av noen prominente borgere for å oppnå mer interesse fra medias side.

•du skal føle deg inspirert til å diskutere saken voluntær eutanasi med venner og å bli medlem skjønt foreningen innser at det ikke alltid er så lett.

Organisasjonen konkluderer slik: Alle som lider uutholdelig i en håpløs terminal fase bør ha rett til å velge en rask, fredfull og verdig død om det er deres siste ønske. Å nekte dem det er å benekte kristen nestekjærlighet og medfølelse.