Jeg kan garantere Steinar Gullvåg og Arbeiderpartiet om at han tar skrekkelig feil på alle punkter og at han burde undersøke hva som satses på og hva som eksisterer i kulturlivet i Vestfold før han uttaler seg.

Den kulturelle nistepakken har eksistert i Vestfold siden 2006 i form av Arbeidslivets kulturseilas, der bedriftene er med og finansierer kulturopplevelsene på arbeidsplassen. Bare i 2016 har Arbeidslivets Kulturseilas tegnet 12 nye bedriftsabonnement og i Vestfold er det pr i dag 32 offentlige og private bedrifter med i ordningen. Deltakerne får i løpet av to år åtte profesjonelle kulturopplevelser på arbeidsplassen. Hvordan Gullvåg får dette til at kultur på arbeidsplassen er borte er uforståelig da 32 bedrifter med 30-200 ansatte pr. bedrift får dette kulturtilbudet. Det er også plass til flere bedrifter som ønsker kultur på arbeidsplassen.

Den kulturelle spaserstokken lever også i beste velgående i Vestfold. Vestfold fylkeskommune har fortsatt å tildele tildelingssummen i sin helhet til kommunene da oppgaven ble overført til fylkeskommunen. Kommunene i Vestfold skulle med dette kunne fortsette sin praksis med tanke på statlig tilskudd som nå er regionalt tilskudd. Fylkeskommunen samler nettverket med de som jobber med Spaserstokken i kommunene to ganger i året for erfaringsdeling, inspirasjon og utveksling av program-ideer. Posisjonen som består av FrP, H, KrF og V i fylkeskommunen mener i likhet med Gullvåg at dette er et viktig initiativ for å formidle kulturopplevelser til eldre mennesker derfor vil dette ivaretas. Jeg kan garantere Gullvåg og Arbeiderpartiet at kommunene får sin tildeling også neste år.

Når det gjelder å styrke Den kulturelle skolesekken for elever i videregående skole kan jeg opplyse Gullvåg at det allerede er utvidet til den videregående skole. Våren 2009 startet vi i Vestfold med 6 pilotskoler. Dette varte tom. skoleåret 2009/10. Helt siden skoleåret 2010/2011 har samtlige videregående skoler i Vestfold vært med i ordningen. Fra inneværende skoleår deltar også de private skolene i fylket, samt Skiringssal Folkehøgskole i den kulturelle skolesekken.

Jeg er glad Vestfold fylkeskommune har et aktivt, levende og variert kulturtilbud til unge som eldre og at Gullvåg, Arbeiderpartiet har tatt så feil av kulturtilbudet i vårt kulturfylke.

Kjære Gullvåg, når du i tillegg underskriver med stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet forventes det  at du setter deg inn i faktagrunnlaget i Vestfold før du kritiserer noe som allerede eksisterer i beste velgående.