Gå til sidens hovedinnhold

Målet må vel være at flest mulig får fordypning i realfag, og ikke at vi skal være like profilerte som Wang og Skagerak

Artikkelen er over 2 år gammel

Hjemkommet fra møte i Oppvekst- og kunnskapsutvalget (OK-utvalget)i Sandefjord torsdag kveld, tar jeg en titt på Sandefjords Blads nettside. For første gang i mitt 45-årige politiske arbeid i Sandefjord, får jeg pressedekket en sak som jeg i formannskapssalen for en time siden drøftet med stor interesse. Resultatet av kveldens drøfting er forskuttert og presentert for elever ved Stokke ungdomsskole. Leder i OK-utvalget, Anne Strømøy og utvalgsmedlem Dag E. Kværhellen, har orientert elever ved skolen om profilskoletilbudet i realfag som kommer til neste høst.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Var den debatten jeg hadde brukt tid til på torsdag kveld, spill for galleriet?

Et helt sentralt kjennemerke ved demokratiet som styreform, er respekten for mindretallet. Jeg er ganske sikker på at de to nevnte utvalgsmedlemmene var klar over at det i saken om profilskoler var et mindretall som ønsket å fremme sine forslag før vedtak ble fattet. På denne bakgrunn hadde det vært naturlig å vente med presentasjonen av profilskolen til debatten var avsluttet.

Det er viktig for alle som driver politisk arbeid, at noen grunnleggende spilleregler følges. Blant annet at et vedtak presenteres når det er vedtatt i plenum. Vi som har deltatt i sandefjordspolitikken i noen år, er selvfølgelig klar over at det er et samlet gruppemøte i H, Frp , Sp og KrF som avgjør retningen på politikken i Sandefjord kommune.

Velgerne har ønsket det slik, og da må det nødvendigvis bli slik. Det er demokratisk arbeidsmåte, og vi er alle enige om at slik må det være.

Problemet er at makt over tid- gjennom årtier – kan utvikle en form for politisk arroganse som nettopp kom til uttrykk i denne saken. «Klart vi skal drøfte det i utvalget, men vi kjenner jo utfallet av avstemningen, så vi kan like godt markedsføre våre vedtak». Jeg trives ikke med denne formen for politisk håndverk, og jeg vet at mange deler denne mistrivselen.

Så til Profilskolen.

De ovennevnte flertallspartier har blitt enige om at det skal opprettes en Profilskole med fordypning i realfag ved én av de seks ungdomsskolene i kommunen – enten Ranvik, Bugården, Varden, Breidablikk, Stokke og Andebu ungdomsskoler. Profilskolen er ifølge høyresiden en del av konkurransen med Wang Ung, som er i ferd med å etablere seg i byen, og Skagerak International School.

Vi er nå tydeligvis i et marked, og konkurransen er hard. Den skolen jeg forlot med idealene om Det meningssøkende menneske, Det skapende menneske, Det miljøbevisste menneske, Det samarbeidende menneske og Det integrerte menneske, er nå i ferd med å erstattes med markedsmakt og konkurranse skolene imellom.

Det skal bli konkurranse om å bli den éne kommunale profilskolen i byen, sier Strømøy i intervjuet. Slik er det med den saken.

I saksfremlegget til utvalget var det også foreslått at en kunne søke om valgfag med realfagsprofil (Modell 5 i innstillingen) Forutsetningen for å få til dette, er å søke om et nytt valgfag med læreplan. Det er store muligheter for å få godkjent et valgfag, når en har fått godkjent  valgfaget Programmering for perioden 2016 – 2019.

Opprettelse av et nytt valgfag ved de seks ungdomsskolene vil ikke påføre skolene merutgifter, selv om det må påregnes noen ressurser til administrasjon. Flertallets forlag – en Profilskole ved en ungdomsskole – vil påføre kommunen en beregnet merutgift på 125.000 pr. år, og begrenset til en elevgruppe på 20 elever hentet fra kommunens seks ungdomsskoler. Arbeiderpartiet og Venstres representanter i utvalget ønsket at flere elever skulle få ta del i realfagssatsingen og fremmet et nytt punkt til forslag til vedtak – Opprettelse av realfag som valgfag på samtlige ungdomsskoler. (Modell 5)

Derved kan 120 elever få dette tilbudet istedenfor bare 20 elever, som i opplegget til flertallspartiene.

Innvendingen mot vårt forslag var at det neppe er realfagskompetanse ved skolene, slik at de kan drive en slik valgfagsgruppe. I redegjørelsen til utvalget står det at Kompetansemålene etter Kunnskapsløftet skal følges. Vi må håpe at det finnes realfagskompetanse ved ungdomsskolene som kan undervise etter målene i Kunnskapsløftet.

Sandefjordskolen er inne i en kraftig kompetansehevning innen realfagene, og mange lærere har fått etterutdanning i realfag, slik at det er ingen grunn til å betvile at elevene vil få nødvendige utfordringer i en valgfagsgruppe med fordypning i realfagene.

Min erfaring tilsier at det finnes en rekke dyktige realfagslærere som er ansatt i kommunens ungdomsskoler. La oss håpe mange elever med realfagsinteresser kan få en ekstra utfordring i velfungerende valgfagsgrupper fra høsten 2019. Det høres ikke så flott ut som Profilskole, men innholdet er det samme, og målet må vel være at flest mulig får fordypning i realfag, og ikke at vi skal være like profilerte som Wang og Skagerak.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.