Vi har møtt personalet på Nygård sykehjem, Kamfjordhjemmet og på Lunden senter for demens. Alle stedene har vi opplevd at det har blitt utvist en utrolig hjertevarm og ekte omsorg overfor beboerne.

Vi har sett bare noen av de utfordringene som en slik jobb innebærer. Det er forbilledlig måten dette har blitt møtt med av tålmodighet, verdighet og respekt for den enkelte det gjelder. Personalet er som engler i hverdagen. All ære til de som utfører en så betydningsfull jobb på en slik dyktig måte. Det er tydelig at våre institusjoner bærer preg av et personale med utrolig god kompetanse innenfor sitt fag.

En varm takk også til alle frivillige som stiller opp av egen fri vilje og gjør sitt til at beboerne får tilbud om ulike aktiviteter og opplevelser. Dette gir glede i hverdagen og livskvalitet, og er av uvurderlig betydning.

Æres de som æres bør!