Bevar nærskogene våre!

Av

Jeg ser med sorg og uro på at Sandefjord kommune igjen sier ja til utbygging av et nærskogområde. Denne gang er det Lundenåsen ved Solnes i Stokke som skal bygges ut med 100 boliger.

DEL

Leserbrev Det skal også bygges ny adkomstvei til boligfeltet gjennom utkanten av Askeskogen, til tross for at det allerede finnes en grusvei bort til området. Dette området inneholder både variert naturmangfold, og er svært viktige tur- og rekreasjonsområder for oss som bor nær skogene. I seg selv er det lett å tenke at noen mindre justeringer av ytterkantene av slike skogsområder ikke betyr noe, men resultatet av flere slike mindre utbygginger er at områdene til slutt mister den store verdien de har hatt.

Mine nærskogområder er Melsomskogen, samt skogsområdet mellom Solnes og Stokke sentrum (som inneholder Askeskogen, Prestegårdskogen og Lundenåsen). Begge disse områdene er under press. Eksempler fra de siste årene på utbygginger som har gjort skogene mindre, er idrettsanleggene på Brunstad og rundt Soletunet i Stokke sentrum. Neste som står for tur, er da Lundenåsen og en del av Askeskogen.

Nærskogene i slike tettbygde områder har stor verdi, og Askeskogen/Prestegårdskogen er ett av mine favorittsteder i gamle Stokke kommune. De inneholder stier på kryss og tvers, og en får følelsen av å være dypt inne i skogen, langt fra folk, selv om det aldri er mange hundre meter til bebyggelse. Dette er en unik og svært viktig kvalitet ved det å bo i denne delen av Sandefjord.

Skogsområdet mellom Solnes og Stokke sentrum inneholder mye variert og vakker natur. Jeg møter elg, rådyr, grevling, ekorn og rev på mine turer her. Og ikke minst en lang rekke ulike type fugler. Nøtteskrike, sangere, skogsduer, meiser, flaggspett, grønnspett, finker og rødstrupe er bare noen av de mange artene en kan høre og se i disse skogene.
Lundenåsen, som skal bli til boliger er i seg selv innholdsrik, hvor det går stier over hele åsen, og er også brukt som turområde og til lek. Naturinnholdet var variert der før hogsten i fjor, med mange ulike type bartrær, lyng og løvtrær. Fuglelivet var fantastisk. Særlig områdene rundt toppen med de eldre, større furuene og bøkeskogen på nordsiden av området inneholder flott «nær-natur».

Askeskogen er en liten skog, avgrenset av rv. 3154 i øst og grusvei i nord og vest, men har overraskende skiftende og variert terreng. Mine nesten daglige turer gjennom skogen, som ikke tar lengre enn 30 minutter rundt hele, tar meg gjennom ulike naturopplevelser. Først gjennom mørk granskog nesten uten liv på bakken, så åpner granskogen seg litt og slipper gjennom mer lys, som har gitt mulighet for den vakre irrgrønne mosen som dekker både bakken og de nedfalne trærne som ligger der. Jeg må ofte stoppe og se på de fantastiske fargene når solstråler treffer mosen gjennom trærne. Videre kommer jeg ut på en stor, flat gresseng med blomster og strå som vaier i vinden, før jeg går opp på det tørre høydedraget med lyng og lavere furu- og løvtrær.

Ofte er det nok med en tur i Askeskogen, men noen ganger går jeg videre til det større området, Prestegårdskogen, som er for øyeblikket delvis ødelagt av skogshogst, men som fortsatt inneholder mye fin natur å gå seg «vill» i.

Ved gradvis å spise seg inn i nærskogområdene våre, blir disse kvalitetene redusert, helt til man ikke lenger vil ha følelsen av å kunne nyte skogens ro der. Det skal ikke flere betydelige inngrep i disse området før det ikke lengre er mulig. Når det skjer, har vi tapt noe viktig. Jeg tror de små «nærtur-skogene» rett ved der folk bor, er en helt essensiell del av livskvaliteten for oss som bor i dette området. Hverdagsturene, enten man går alene, med hunden, jogger, eller sykler, har kanskje vel så mye å si for helsetilstanden vår som de større naturområdene lenger borte fra der vi bor.

Det er mitt store ønske at det nye kommunestyret sier nei til all videre utbygging i disse skogene. Slik at vi som bor her og som er glad i nærområdet vårt fortsatt kan nyte disse små naturperlene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags