Dette er også et nasjonalt anliggende.

Sandefjords politikere bør slutte å dispensere fra jordvernet, slik de har drevet med i årevis. Det finnes faktisk andre alternativer.

* Fortetting med bygging av blokker bør gjøres skånsomt i vår by. Områder utenfor sentrum bør kunne prioriteres. Synes fortsatt det er uklokt med høyhus på Kilen. Våre politikere bør ha respekt for at vi er en småby. Mange av oss har flyttet hit nettopp på grunn av det trivelige småbypreget.

* Fortetting  i store hager bør kunne gjennomføres med boliger som passer inn i det øvrige miljøet.  Dette er selvfølgelig avhengig av at de som eier hagene, ønsker en fortetting velkommen. Vi må ha respekt for at ikke alle gjør det.

«Åsene er mer krevende tomter å bygge på enn et jorde, men nå må vi tenke bærekraftig i kommunen.

* Åsene i kommunen har et eget vern, ved at det for noen år siden ble politisk vedtatt at høydene ikke skal bebygges.

Vi gjør klokt i å la dyrket mark ligge og vurdere om enkelte av åsene våre kan bebygges. Dette er mer krevende tomter å bygge på enn et jorde, men nå må vi tenke bærekraftig i kommunen. Mange vil nok mene at tur- og rekreasjonsområder da vil bli rasert. Vi har heldigvis fortsatt gode turområder i vårt distrikt med mye god skog, som det er god grunn til å legge turen til. Vi som er innbyggere i vår by, bør utfordre oss selv på at en utvikling av byen vil skje, og vi kan ikke si nei til alt. Det er et ønske at politikerne våre lytter til de innspill som kommer, og ikke kjører beinhardt på en utvikling som vil få Sandefjord til å framstå som et mini-Manhattan.