Still strenge krav til kvaliteten i barnehagene

Om man virkelig mener at offentlige penger ikke skal kunne tas ut i privat profitt, må det offentlige selv produsere og lever alt selv, alltid. I barnehagesektoren vil i alle fall ikke det gi et bedre tilbud til barn og foreldre, som må være det viktigste hensynet, skriver Arild M. Olsen. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB scanpix)

Om man virkelig mener at offentlige penger ikke skal kunne tas ut i privat profitt, må det offentlige selv produsere og lever alt selv, alltid. I barnehagesektoren vil i alle fall ikke det gi et bedre tilbud til barn og foreldre, som må være det viktigste hensynet, skriver Arild M. Olsen. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB scanpix)

Av
DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

MeningerPrivate barnehager leverer et minst like bra tilbud som kommunene, og til en lavere kostnad for samfunnet.

Likevel er det de private barnehagene som angripes i et innlegg signert SV-kandidatene Lars Egeland og Grete Wold i nettutgaven til Sandefjords Blad 5. desember.

Nylig kom det en ny bekreftelse på det gode arbeidet som gjøres i private barnehager, da analysebyrået EPSI Norge publiserte sin årlige undersøkelse om foreldretilfredshet i barnehagene og resten av utdanningsløpet.

Barnehagene skårer meget høyt sammenlignet med andre offentlige tjenester. Og aller mest fornøyd er foreldrene med barn i de private barnehagene.

Aldri har tilfredsheten med norske barnehager vært større, ifølge målingene fra EPSI Norge. Og enda en gang utmerker private barnehager seg med det beste tilbudet, ifølge foreldrene som er spurt.

Resultatene blir ikke mindre imponerende når vi vet at private barnehager over år har mottatt mindre offentlig støtte enn kommunale barnehager. Fortsatt bruker samfunnet mer midler på de kommunale barnehagene, selv om foreldrebetalingen er lik og kravene til kvalitet og innhold er de samme i private og kommunale barnehager.

Om man virkelig mener at offentlige penger ikke skal kunne tas ut i privat profitt, må det offentlige selv produsere og lever alt selv, alltid.

I det nevnte innlegget tar kandidatene fra SV til orde for å forby utbytte og stramme inn regelverket for regnskapene til de private barnehagene.

Det er ikke PBL og de private barnehagene som har bedt om det kompliserte og urettferdige systemet for finansiering av private barnehager som vi har i dag. Vi har derimot foreslått et nytt system med enda tydeligere krav til kvalitet og med mulighet for avkortning av tilskuddet hvis barnehagen ikke leverer et tilbud i henhold til den kvaliteten de mottar tilskudd for. PBL er klar på at en bransje med om lag 80 prosent offentlig finansiering ikke er en bransje for superprofitt.

Aktører som jakter raske økonomiske gevinster, og som kan være villige til å gå på akkord med kvaliteten for barna og vilkårene for de ansatte for å oppnå dette, har ikke noe i denne sektoren å gjøre. Men det erverken umoralsk eller ulovlig å ha et rimelig overskudd og å ta ut et rimelig utbytte. Sunn drift og overskudd er sågar nødvendig for at private barnehager skal kunne ta vare på barnehagene og fortsette utviklingen av tilbudet.

Derfor bør private barnehager tjene penger, samtidig som de leverer et godt tilbud til barn og foreldre og er en god arbeidsplass med lønns- og arbeidsvilkår på nivå med kommunale barnehager. En del barnehager leverer ikke bare et godt tilbud, men også gode økonomiske overskudd. Det skal de være stolte av.

Debatten om skattepenger og profitt er større enn barnehagesektoren. På en lang rekke områder tjener private aktører penger på å levere produkter og tjenester til det offentlige. Om man virkeligmener at offentlige penger ikke skal kunne tas ut i privat profitt, må det offentlige selv produsere og lever alt selv, alltid. I barnehagesektoren vil i alle fall ikke det gi et bedre tilbud til barn og foreldre, som må være det viktigste hensynet.

Likevel synes enkelte å mene at det er mer moralsk høyverdig å levere et middels tilbud så lenge alle pengene er brukt opp, enn å levere et godt tilbud og samtidig tjene penger på det. Det er en holdning vi mener er en trussel mot den videre utviklingen av sektoren.

Derfor bør myndighetene først og fremst ruste opp tilsynet med kvaliteten og innholdet i barnehagene. Slik kan kommunen, eller aller helst et fremtidig uavhengig tilsynsorgan, bidra til å bidra til å sikre god kvalitet i alle barnehager – uavhengig av eierform og eventuell økonomisk vinning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags