Hvilke avtaler har Sandefjord kommune egentlig "arvet" vedrørende anlegget på Brunstad ??

Erling F. Sørhaug, listekandidat for Høyre

Erling F. Sørhaug, listekandidat for Høyre Foto:

Av

Jeg har ved flere anledninger uttrykt en kritisk holdning til hvorledes BCC`s aktiviteter på Brunstad har fått lov å utvikle seg over en årrekke og hvordan dette har vært mulig.

DEL

LeserbrevAntagelig sammenfallende med mitt engasjement rundt "Hunsrødstub-saken", har dette som kjent ført til et visst engasjement (for å si det mildt) for å omrokkere nominerte Høyre-kandidater, undertegnede inkludert, i kommende valg. Om det lykkes vil vise seg ...

Jeg har også merket meg en viss undring fra enkelte polikkerkollegaer over at jeg har valgt å "pirke" i BCC m`tilhørende underavdelingers gjøren og laden. Til det er det å si at jeg, hva gjelder anlegget på Brunstad, forventer at vi som ansvarlige politikkere - og Sandefjord kommune som en ansvarlig administrasjon - må ha en samlet oversikt over hvilke avtaler som foreligger og kunnskap om hva disse omhandler.

Ved flere anledninger har jeg fra kommunesammenslåingen 1.1.2017 etterlyst/stilt spørsmål i det hovedutvalget jeg har fartstid i (Miljø& Plan fra 2011), uten at det foreløpig har ført til noen relevant respons. Jeg antar at eventuelle avtaler kan være knyttet opp mot andre utvalg og/ eller formannskapsnivå, hva gjelder forvaltningen?

I alle fall er det et faktum at vi sammen har "arvet" ansvaret og forvaltningen i denne sammenheng gjennom kommunesammenslåingen. Således ser jeg frem til en godt forberedt orientering og gjennomgang fra rådmannens side, når det nye kommunestyret er i godt gjenge igjen etter kommende valg,

Vi er avhengig av å utvikle et tillitsfult forhold til alle aktører i vår kommune. I dette konkrete tilfellet er imidlertid transparens en nødvendig forutsetning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags