Om konkurransehensyn og lovlig dugnadsinnsats

Å jobbe dugnad til inntekt for et ideelt formål er absolutt tillatt, og helt vanlig i Norge, skriver Finn Åge Ødgård.

Å jobbe dugnad til inntekt for et ideelt formål er absolutt tillatt, og helt vanlig i Norge, skriver Finn Åge Ødgård.

Av

Vi viser til oppslag i Sandefjords Blads nettavis 17. juni og papiravisen 18. juni, der de videreformidler Nettavisens fremstilling av at BCC-medlemmers dugnadsinnsats for ulike organisasjoner og formål er konkurransevridende og ulovlig.

DEL

MeningerDet kan være på sin plass å presisere noen fakta i denne saken. En sak som kan få betydning for store deler av den frivillige sektor i Norge.

De prinsipielle sidene ved denne saken har stor interesse for samfunnet, så det burde være i Sandefjords Blads interesse å hente frem utfallet av den såkalte Fjordteam-saken, der de frivillige fikk fullt medhold.

Først vil vi presisere at BCC ikke er part i den omtalte saken i Horten. Derfor har vi lenge vært nølende til å uttale oss om den. Nå opplever vi imidlertid at blant andre regionsdirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet for Sør-Øst Norge går ut i mediene og uttaler seg om at dette handler om «menigheten», og han mener det er mer dugnadspress i menigheten enn det han opplever i idrettsforeningen og andre organisasjoner. Det er for oss svært betenkelig at en regionsdirektør fra en offentlig tilsynsetat kan opptre så uryddig.

LES SAKEN HER: Slik danker Smiths venner ut konkurrentene med dugnadsarbeid

BCC tar sterk avstand fra all press og tvang både når det gjelder gaver eller frivillig innsats, og lokalmenigheter som bygger på det samme verdigrunnlaget gjør det samme. At man inspirerer og motiverer hverandre til frivillig innsats burde applauderes. Det er stor forskjell på å inspirere noen til å bidra, og det å presse noen til å bidra. Andre bidrar en hel del, og noen bidrar svært lite. Det ligger i frivillighetens natur at det er slik. Det er evnen til å samle seg om felles mål som gjør det mulig, her som i alle andre frivillige organisasjoner.

Slik vi ser det dreier saken seg om et prinsipielt spørsmål om rammeverket for frivillig innsats. Det er uavklart hvor grensene mellom dugnad og arbeidstakerforhold går. Det er dermed ikke klart hvordan lovverket skal anvendes, om de som yter frivillig innsats for sin organisasjon skal måtte betraktes som arbeidstakere eller ikke.

LES OGSÅ: Nå kan flyttemysteriet i Sandefjord være oppklart – et såkalt «A-lag» på Brunstad er involvert

De frivillige har i bunn og grunn felles interesse med tilsynet i denne saken, nemlig å kunne ha klare regler å forholde seg til. Hadde Arbeidstilsynet veiledet de frivillige i hvordan de skulle forholde seg i stedet for å kjøre konflikter, så hadde de gjort frivilligheten i hele Norge en tjeneste.

Å jobbe dugnad til inntekt for et ideelt formål er absolutt tillatt, og helt vanlig i Norge. Våre retningslinjer, som ligger lett tilgjengelig på bcc.no, er tydelige på at dugnadsarbeidet ikke skal påføre uforholdsmessige konsekvenser i markedet. Vår erfaring er også at de frivillige arbeider side om side med frivillige fra andre organisasjoner hos mange av kundene til selskapene. Når selskapene tar markedspris på dette påfører dette etter vårt syn ikke uforholdsmessige konsekvenser i markedet og det er på ingen måte snakk om konkurransevridning.

Fra tidligere prosesser har det kommet klart fram at dugnadsarbeiderne har gjort svært mye for å få klarhet i hvor grensene går. Og faktisk har det vist seg at de hadde større kunnskap om saken enn Arbeidstilsynet selv. Dette er leit, da vi burde forvente at de som er satt til å forvalte et regelverk kunne gi gode råd om etterlevelsen. Slik har det ikke vært i denne saken.

De frivillige har lagt ned store ressurser i å sikre at all deres virksomhet er i henhold til gjeldende lover og regler. BCC bistår lokale foreninger med råd og retningslinjer for hvordan de kan sikre at frivillig innsats skjer slik loven sier at den skal skje. Vi har i den forbindelse sørget for å få kvalifiserte råd fra fagmiljøer innen både jus og økonomi, og utformet retningslinjer og rutiner ut fra det. Dersom det viser seg at vi har gjort noe som er feil, skal vi være de første til å erkjenne, og oppdatere våre retningslinjer.

Men å bli angrepet og hengt ut i media nærmest som kriminelle når vi har gjort alt vi kan for å følge lover og regler, det synes vi absolutt ikke er greit.

ANDRE MENINGER:

Hva er formålet med at en såkalt kristelig menighet kjøper opp gårdsbruk med konsesjonsplikt?

Hva en Framnesferje ikke er

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags