Hva er formålet med at en såkalt kristelig menighet kjøper opp gårdsbruk med konsesjonsplikt?

NEDRE SKJÆRSNES GÅRD: Rett nord for Oslofjord Convention Center ligger denne gården, som nylig ble solgt for 24 millioner kroner - Grethe Reizer er kritisk. . Foto: Paal Even Nygaard

NEDRE SKJÆRSNES GÅRD: Rett nord for Oslofjord Convention Center ligger denne gården, som nylig ble solgt for 24 millioner kroner - Grethe Reizer er kritisk. . Foto: Paal Even Nygaard

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Hva er formålet med at en såkalt kristelig menighet eller sekt som Smiths Venner kjøper opp gårdsbruk med konsesjonsplikt? Vil de egentlig bli bønder?

DEL

MeningerBakgrunn: Vi er i disse dager vitne til at Smiths Venner vil gjøre nok et oppkjøp av gårdsbruk med konsesjonsplikt ved å overta Nedre Skjærsnes gård som grenser til deres stevnested Brunstad. Tidligere har de kjøpt Bolstad gård i Sande, Dal gård i Borre, og gården på Hunsrød som grenser til lokalmenighetens forsamlingshus i Sandefjord. Det finnes nok mange flere eksempler andre steder i landet.

Hensikten? Jeg undres på hva som er menighetens hensikt med å kjøpe bondegårder:

• Vil de bli ansvarlige bønder for å holde i hevd dyrka jord på en bærekraftig måte for kommende generasjoner til allmennhetens beste?

• Vil de sikre at menighetens fremtidige generasjoner er selvforsynt med mat?

• Eller er de kun interessert i arealet der dekar og bygningsmasse kan tilføre menigheten fortjeneste i form av kommersielt utbytte?

Jeg har en mistanke om at det er dette alternativet som ligger nærmest deres hensikt. Ikke noe ulovlig i det, men ikke spesielt allmennyttig eller i samsvar med konsesjonspliktens intensjoner.

LES SAKEN HER: Ber om full gjennomgang av gårdskjøp

Erfaringene så langt: Nedre Brunstad gård ble kjøpt av sekten Smiths Venner på slutten av 50-tallet. En vakker gård og del av et ærverdig kulturlandskap i Melsomvik mot Vestfjorden. Konsesjonsvilkårene innebar at her skulle det dyrkes grønnsaker på noe av Vestfolds beste matjord nettopp til dette formålet.

Dessverre har det kun vært «dyrket» campingvogner, hytter, idrettsanlegg og 1600 hotellsuiter i stedet. Noe både kommunale saksbehandlere og lokalpolitikere har lagt til rette for. Det var nok ikke bonde-yrket Smiths Venner ville utvikle her; jeg antar det var muligheten for dekar og ekspansjon; særlig etter hvert som ledelsen i BCC utviklet interesse for storslåtte byggeprosjekter, pengeinnsamlinger i form av dugnad og multinasjonal forretningsvirksomhet.

LES OGSÅ: Styreleder på Brunstad kjøpte nabogård til 24 millioner

Gården på Hunsrød ble kjøpt av lokalmenigheten i Sandefjord, og skulle ifølge deres egen årsrapport bidra til å realisere sparemålet på 100mill kr og utvidelse av menighetshuset («Torp konferansesenter») med ca. 9000 kvm. De satte umiddelbart i gang forsøk på omregulering fra LNF til bolig, og hittil er gården brukt som midlertidig bolig for folk fra hele verden som jobber for sekta. Boplikten (ta boligen i bruk som sin egen i minst 5 år) er aldri overholdt!

Jeg kunne ønske at kommunen var litt mer «på» med å følge opp konsesjonsplikten. Det var ikke bønder de ville bli her! Det var muligheten for dekar og fortjeneste: De ville bygge 45 boliger på åkeren.

Nedre Skjærsnes gård er en av de siste landbrukseiendommene som grenser til Brunstad (Oslofjord Convention Center OCC) som BCC/OCC ser seg tjent med å ha råderett over. Ikke rart de sender ut en av sine mektigste menn til å kjøpe dette praktfulle stedet- angivelig til overpris! Jeg tror sikkert han han interessen for gartnervirksomhet - hvem har ikke det? Og at han gjerne vil flytte litt nærmere jobben sin på OCC, og vil bruke matjorden til å dyrke gress til hester. Men at intensjonen er å bli bonde i tillegg til de andre jobbene han har for OCC/BCC - den må du lengre ut på landet med, sier nå jeg! Det er vel heller BCC/OCCs kontroll over eiendommen og hvilke muligheter det gri for fremtidig utvikling av stevnestedet som er drivkraften. Derfor har de også satt advokatene sine på saken.

Dal gård AS i Borre er an annen flott gård de også har ervervet, og som drives som et av Vestfolds største konferanse- og selskapslokaler. Driften her krever så stort omfang av dugnadsarbeidskraft at de har fått pålegg fra Arbeidstilsynet om å inngå ordinære arbeidsavtaler og utbetale ordinær lønn til dugnadsarbeiderne. Det kommer nok advokatene deres til å sette alt inn på og stoppe, slik de gjorde sist da de gikk til sak mot Arbeidstilsynet.

På Bolstad gård i Sande ønsker politikere og kommune velkommen når Smiths Venner Drammen skal bygge ride- og aktivitetssenter, samt konferanse-fasiliteter. Her bør nok også Arbeidstilsynet følge med på i hvilket omfang driften baseres på dugnadsinnsats fra menigheten.

Alt dette sier meg at denne menigheten ikke har som sitt egentlige mål å bli bønder med allmennyttig gårdsdrift som jobb; målet er nok heller å utnytte potensialet som ligger i å overta større arealer som på sikt kan gi menigheten handlingsrom og inntekter. Når vi ser at menigheten nå har fått inn flere representanter på politiske lister i Sandefjord og besitter posisjoner i viktige råd og utvalg, da er det grunn til å være obs! Heldigvis har flertallet av politikerne så langt vist at de ikke vedtar hva som helst!

Så gjelder det å følge med på kommunale saksbehandlere som har vært tett på saksbehandling av Brunstadutbyggingen over tid, som gjerne ser at saker avgjøres administrativt. Dette «lukter» ikke godt!

ANDRE MENINGER:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags