Det er mye makt i være voksen, - men de unge er fremtiden

Familiens hus skal være et tverrfaglig tilbud som ivaretar psykisk og fysisk helse hos gravide, barn og ungdom.

Familiens hus skal være et tverrfaglig tilbud som ivaretar psykisk og fysisk helse hos gravide, barn og ungdom. Foto:

Av

Lokalsamfunnet har stor betydning for barn og unges psykiske helse og livskvalitet.

DEL

LeserbrevDe styrkene og ressursene vi utvikler i et godt lokalsamfunn tar vi med oss videre i livet. Å skape gode oppvekstsvilkår og gode rammer for barn og unges oppvekst og utvikling er en av de viktigste oppgavene i samfunnet.

 Sandefjord Høyre har programmert at vi vil  satse på "Ung omsorg" og at det skal likestilles med "Eldre omsorg". Vi skal etablere en Helsestasjon for eldre, men det skal ikke gå på bekostning av Helsestasjon for unge. 

Resultater innen levekår og forebygging av helseutfordringer hos unge i kommunen  kan vanskelig måles hvert år. Gode tiltak eller mangel på tiltak vil vises etter flere år, lenge etter at investeringene er gjort. Dette er et dilemma, politisk og administrativt.

Sandefjord Høyre vil styrke skolehelsetjenesten med flere helsesykepleiere og styrke lederkompetanse innen området. Skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom må organiseres og strukturers slik at tjenestene kommer til nytte for ungdommene. Det betyr god tilgjengelighet og et lavterskeltilbud.

Sandefjord Høyre vil se på muligheten for å etablere "Familiens hus" i Sandefjord

Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud som skal ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide, barn og ungdom. Kommunens primære helse- og sosialtilbud rettet mot barn, unge og deres familier skal samordnes, samlokaliseres og forankres lokalt i eget hus. Kommunale tjenester som kan  inngå i et slik hus er f.eks: Svangerskapsomsorg, Helsestasjonforbarnogungdom, Åpenbarnehage, Psykisk tjeneste,Barnevernstjeneste, Pedagogiskpsykologisktjeneste(PPT) og Sosialtjeneste.
 

Vår kommune har dessverre mange unge sosialklienter og uføretrygdet. Dette blir årsakforklart på mange måter, men fakta er at vi har en utfordring som må tas fatt i og jobbes med, kontinuerlig. Hvem har ansvar for unges helse og levekår? Jeg mener foreldrene har det største ansvaret. Det å være en familie og oppdra barn er et "stykke arbeid" i en tid hvor verden stadig blir mindre og kravene til mestring er skyhøye.

Men sammen med familien har det offentlige et medansvar. Kommunen må legge til rette slik at foreldre/familier uansett ressurser, mestrer livet, kravene og omgivelsene. Kommunen blir en sentral aktør i arbeidet med å fremme god psykisk og fysisk helse hos unge mennesker. Politikere må, når prioriteringer gjøres, tenke på at det å investere i unges helse,levekår og mulighet for mestring er verdifullt for de unge  og like verdifullt for vår fremtid.

ANDRE MENINGER:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags