Fremtidens verdensborgere

Av

Tenk stort – sier man i Sandefjord for tiden. Det er mange som har visjoner for hva den nye kommunen skal få til. Alle trenger og bør motta gode kommunale tjenester.

DEL

LeserbrevDet er likevel med delt glede jeg leser om opprettelsen av helsestasjon for eldre i SB torsdag 25.april. Bare så det er sagt; jeg hilser tilbudet velkommen, og det vil helt sikkert bli nyttig både for de eldre, for kommunens helse- og omsorgspersonell og for kommunekassa.

Imidlertid stusser jeg over at man etablerer helsestasjon for eldre samtidig som helsestasjon for ungdom strever med å opprettholde driften etter at de ikke lenger kan være i nåværende lokaler på legevakten. Fra 1.juni vil helsetilbudet til kommunens ungdommer være marginalisert og mye vanskeligere tilgjengelig.

Man skal være forsiktig i omgang med statistikk, men det frister å trekke fram Sandefjord kommunes folkehelseprofil, som ligger lett tilgjengelig på FHI.no. Vi har høyere andel unge som får behandling for psykiske symptomer enn landsgjennomsnittet. Vi har høyere frafall i videregående skole og flere barn som bor i lavinntektsfamilier. Vi har lavere gjennomsnittlig utdanningsnivå og en høyere andel ungdom som har brukt hasj.

LES OGSÅ: Det Gunnbjørg skal bygge opp, kan spare kommunen for store utgifter og bety et bedre liv for mange

Med dette som bakgrunnsbilde, så spør jeg meg: Hvor blir det av den tverrfaglige, velorganiserte og bredt forankrede satsningen på barn og unge som denne kommunen trenger? Hvor blir det av politikernes vilje til å satse på å møte kommunens nye borgere med et omfattende og koordinert tilbud om tjenester, med utgangspunkt i et forebyggende perspektiv? Vi må tørre å bruke penger og investere i tjenester som på kort sikt ikke gir økonomisk avkastning, men som på lang sikt gjør oss som samfunn bedre rustet til å ivareta hverandre. Vi må gi barna våre større muligheter og evner til å stå i både skole og jobb.

Jeg drømmer derfor om et løft for de kommunale tjenestene til barn og unge, gjennom å styrke hele tjenesteapparatet fra barnevern og PP-tjenesten til helsestasjoner og åpen barnehage. Jeg drømmer om at byens helsestasjoner får lokaler man kan være stolte over. Jeg drømmer om at alle byens gravide får tilbud om jordmoroppfølging og at alle kommunens ungdommer har et lett tilgjengelig og høykompetent helsestasjonstilbud. Jeg drømmer om et barnevern med en forebyggende enhet og rikelig med ressurser som kan støtte og veilede alle dem som strever med foreldregjerningen.

Jeg drømmer om en god oppvekst for alle i Sandefjord kommune – vi må våge å tenke større om barn og unge!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags