Kvaliteten på leksene og samarbeid mellom hjem og skole er viktigere enn leksefrie skoler

Lekser: Kilde til læring eller frustrasjon?

Lekser: Kilde til læring eller frustrasjon? Foto:

Av

Jeg leser i Sandefjords Blad at Hilde Hoff Håkonsen og Arbeiderpartiet går inn for å få integrert lekser i løpet av skoletiden.Da velger hun og Arbeiderpartiet å se helt bort fra forskning på dette området.

DEL

LeserbrevDen viser nemlig at et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en aktiv rolle, har positiv betydning for barn og unge. Det fører til bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner til medelever og lærere, bedre arbeidsvaner, en mer positiv holdning til skolen, bedre leksevaner og arbeidsinnsats og høyere ambisjoner med hensyn til utdanning (Epstein et al., 2002; Epstein, 2005; Fan & Chen, 2001; Semke & Sheridan, 2010).

Det er ikke bare eleven som drar nytte av et positivt skole–hjem samarbeid. Foreldrene vil få mer informasjon om undervisningen og forhold knyttet til sitt barns læring, og de blir bedre kjent med læreren. Økt samarbeid gjør også at foreldrene blir mer positive til skole og utdanning (LaRouque, Kleiman & Darling, 2011).

Dette står skrevet på utdannings direktoratet sine sider. For meg er dette punkter som samsvarer godt med mine egne erfaringer og det Høyre står for.

Som en «vanlig» forelder vil jeg si at jeg er glad for at mine barn har hatt lekser. Jeg har alltid vært travel i forbindelse med jobb og har hatt et aktivt yrkesliv med mange egne interesser på fritiden - noe jeg ikke tror jeg er alene om. Leksene har vært min kontakt og tilgang til hva barna mine driver med på skolen.

Det har «tvunget» meg til å ta del i mine barns oppgaver på skolen. Det har gitt meg oversikt over hvor barna mine står i de forskjellige fagene, på godt og vondt. Det har gitt meg som forelder muligheten til å sette inn ekstra tiltak der det har vært nødvendig og hvor barna mine har hatt utfordringer. Samtidig har det gitt meg en oversikt over hvilke fag mine barn har hatt ekstra motivasjon for og hvilke fag de virkelig liker og interesserer seg for. Det har gjort det mulig å hjelpe dem der de har slitt, og det har gitt meg muligheten til å motivere dem til å «stå på» utover hva som har vært kravet, i de fagene de er spesielt gode i.

LES OGSÅ: Fikk flertall for mindre lekser i skolen

Når skolen lager gode lekser til barna som der det handler om repetisjon og trening på det de allerede har vært gjennom, så gir man dem en mulighet til å «holde tritt». Med foreldrene, eller leksehjelp, får eleven nye perspektiver på det de har gjennomgått på skolen. Lekser betyr repetisjon og mengdetrening, noe som gir økt læringsutbytte. Det vet vi virker. Barn skal ikke lære noe nytt av leksene, de skal øve på ting de allerede har lært på skolen.

Det er viktig at systemet passer på og tilbyr den hjelpen de som ikke får denne hjelpen hjemme. Heldigvis har vi gode medhjelpere i frivilligheten som Røde kors og andre som bidrar med leksehjelp og støtte til barna. 

Jeg er glad for at jeg fikk følge med på mine barns skolehverdag, deres læring og utvikling gjennom lekser, og lesing til prøver på kveldstid. Det er jeg ikke sikker på ville skjedd om jeg ikke ble «tvunget» til å ta del fordi jeg har så mye annet jeg liker å drive med på fritiden.

Ja til gode og tilpassede lekser og til et godt samarbeid mellom skole og hjem i Sandefjordsskolen!

ANDRE MENINGER:

Jeg tror ungene våre i dag er glad for at vi lot leksene bli en selvfølgelig og naturlig del av hverdagen. Å droppe dem, ville vært å gjøre dem en bjørnetjeneste 

En leksefri hverdag kombinert med godt læringsutbytte for barn og unge er fullt mulig 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags