SBs dekning av CV-saken: – Overtrampet virker å være redaktørens

Av

Jeg er ingen redaktør - ikke engang journalist, men etter å ha jobbet med fantastiske pressefolk som Torry Pedersen, Espen Egil Hanssen, Kåre Valebrokk og Bernt Olufsen, har jeg merket meg noen fremtredende fellestrekk hos dem: Hensynet til individene i en sak ble alltid vektet tungt og veiet opp mot avisas og allmennhetens interesser.

DEL

LeserbrevKlokskapen og menneskeligheten jeg fikk innblikk i, ga meg dyp respekt for arbeidet disse redaktørene utøver hver eneste dag. I Sandefjords Blad må det skje andre typer vurderinger. Ulrichsens forsvar av den brutale linjen Sandefjords Blad har fulgt i den såkalte CV-saken, er noe av det merkeligste jeg har sett fra en norsk redaktør. I innlegget fremstilles saken som et alvorlig overtramp og han bruker unøyaktigheter og rene spekulasjoner for å underbygge dette. Det eneste nye er at Sandefjords Blad nå krysser etiske grenser i sin fremstilling.

Jeg kan ikke se noe i Ulrichsens innlegg som forsvarer bruken av intervjuer med perifere tidligere medarbeidere som spekulerer høyt om mulige konflikter ti år tilbake. Jeg ser heller ikke en forsvarlig begrunnelse for det voldsomme presset avisa har utøvet mot en enkeltperson over så lang tid, eller de harde påstandene om juks som Ulrichsen fremsetter i sitt innlegg.
 

LES HVA HOLST REAGERER PÅ HER: Hvorfor bryr Sandefjords Blad seg om CV-saken?

Selv med min begrensede innsikt i arbeidsrett, ser jeg at Ulrichsen må ha misforstått grunnleggende spilleregler i arbeidslivet; Det at det ble inngått en avtale mellom partene om å slutte, er ikke et bevis for at det har foreligget saklig grunn for avskjed og arbeidsnekt, slik Ulrichsen later til å tro. Tvert imot er dette en vanlig løsning når parter er enige om å avslutte en arbeidskontrakt. Å rasle med Høyesterett i denne sammenhengen gjør meg oppriktig bekymret over kvaliteten på de interne diskusjonene som pågår i avisa. Det jeg ser er en lokalavis som hamrer løs på en offentlig ansatt som for lengst har gått ut og sagt at han burde ha oppgitt den korte permisjonen og svingen inn i en jobb som ikke fungerte som forventet.

Strømmen av sensasjonsvinklede saker fra en og samme journalist har i lang tid vært påfallende. Som leser har jeg opplevd mye av dekningen som brutal og ubalansert. I lys av rådmannens innlegg i avisen mandag 1. april, fremstår avisa mer som en aktør med egen agenda, enn som kilde for nyansert og objektiv informasjon. Ulrichsen kunne med fordel bli mer opptatt av avisas troverdighet og hensynet til enkeltpersoner. Det er det jeg forventer av en god redaktør og min lokalavis.

ANDRE MENINGER:

Var det ment som en aprilspøk Hoelseth? 

Komfortabel miljøstreik

Skal vi bygge tilbygg til Nygård og låse oss til denne bygningen i mange, mange år til? Vi mener nei 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags