Kommunens felles midler skal brukes med fornuft

Eldre vil bo hjemme så lenge som mulig, skriver Ellen D. Schjelderup (H).

Eldre vil bo hjemme så lenge som mulig, skriver Ellen D. Schjelderup (H).

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

I SB 9. mars sier Steinar Ulrichsen; «et nytt tilbygg med 72 nye plasser i tillegg til 108 eksisterende plasser er kanskje ikke noen kommune isolert sett kan takke nei til, - til tross for nedskrelling av tidligere tanker, idéer og ønsker». Han har et poeng, men hva som ønskes og idéer er en ting. Hva som er teknisk mulig til en fornuftig pris er noe annet.

DEL

LeserbrevKommunens felles midler skal brukes med fornuft til mange utsatte grupper, prioriteringer må politikerne gjøre kontinuerlig.

Når jeg som helsepolitiker spør den eldre generasjonen hvor de helst vil bo og leve når de ikke klarer alle gjøremål selv og tillegg sliter med sykdom og plager, er ikke svaret; «Jeg vil på sykehjem».

LES SAKEN HER: Bror-Lennart Mentzoni (KrF) om nytt sykehjem: – Det var ikke dette vi vedtok

De fleste svarer; «Jeg vil er å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig». Nærmeste pårørende kan uttale: «Så lenge de gamle klarer seg selv og det er trygt er det greit de bor i egen bolig».

LES SB-LEDEREN HER: Lag etter lag skrelles av sykehjemmet

Når jeg spør de som arbeider på sykehjem hver dag hele året, om hvordan de ønsker et nytt sykehjem skal se ut sier de fleste; «Det er ikke bygningen som er viktigst, men bygningens innhold som betyr noe»

Kort oppsummerte tanker og ønsker;

De eldre vil bo hjemme lengst mulig, - med hjelp fra det offentlige, pårørende og frivillige.

Pårørende ønsker at de eldste skal få bo hjemme, men de må ha det trygt og kunne fungere i hverdagen.

Ansatte i sykehjem er opptatt av at huset inneholder kompetanse og kunnskap, nok personell, godt arbeidsmiljø, dyktige ledere, aktivitet, åpenhet og ernæringsrik mat. Lett tilgjengelig uterom/sansehage. Funksjonalitet og nok personale til å ivareta beboere.

Når politikere diskuterer viktig elementer og ønsker for nytt sykehjemsbygg listes opp bl.a. landsbykonsept, parkering under bakken, takterrasse, enerom, størrelse på bad, miljøvennlig, teknologi, økonomi – husbankfinansiering, kommunens fremtidige dekningsgrad og tempo i fremdriftsplan etc.

Et politisk vedtak er gjort med bakgrunn i behov for et nytt sykehjem, utover det hvilke behov skal være styrende?

Sandefjord Høyre mener vi trenger et nytt tilbygg til Nygaard sykehjem som er funksjonelt, moderne og bygningsteknisk skal det «vare» i 50 – 60 år. Kommunen får husbankstøtte til nybygget. Politikere bør støtte seg til rådmannens og eksperters anbefalinger når det gjelder det byggetekniske i et komplisert bygg. Ønsket kan være en terrasse på taket, mer fornuftig utnyttelse er «blått tak» som gjør det mulig å drenere vannet gradvis og kontrollert ned i avløpsnettet, slik at vi reduserer overbelastningen som fører til oversvømmelser og flomskader. Men gode uteområder og en sansehage er ufravikelige krav. Det å bruke 26 millioner for parkering av 34 biler under bakken er et ønske, men feil bruk av penger når vi kan få plass til 116 p- plasser ute.

I vår kommune er tradisjonen at saker som krever store innvesteringer behandles i Formannskapet og deretter i Kommunestyret. Administrasjonen ved Rådmannen har lagt frem et prosjektforslag, la oss komme videre med prosjektet.

Et reelt ønske for Høyremedlemmene i HSO er at fremdriftsplanen holder tidsskjema og at et nytt tilbygg står ferdig i 2021/22, fortrinnsvis uten eller med en mindre ekstrakostnad enn 25% til glede for Sandefjords befolkning og ikke til besvær.

Ombyggingen av eksisterende Nygård er trinn 2, her skal politikerne komme frem til totalt antall plasser. Gjøre vurdering av restverdi i bygget. Ønsket størrelse på fremtidige bad sett i samsvar med behov for antall rom, størrelse og krav til husbankstandard kommer i trinn 2, også oppgradering eller total renovering? Det blir neste kapitel.

Ellen D. Schjelderup

Medlem av HSO utvalget, Høyre

ANDRE MENINGER:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags