Så ble det Nygård likevel

HAUKERØD: Slik kunne sykehjemmet på Haukerød bli – nå blir Nygård pusset opp og utvidet i stedet.

HAUKERØD: Slik kunne sykehjemmet på Haukerød bli – nå blir Nygård pusset opp og utvidet i stedet. Foto:

Av

Det var en spennende kveld i kommunestyresalen, men etter hvert som debatten skred frem ble det klart at fellesforslaget fra AP, KrF, V, og SV om full utbygging av sykehjem på Haukerød ikke kom til å få flertall.

DEL

LeserbrevFor de som fulgte debatten ble de lokalpolitiske skillelinjene tydeligere og tydeligere. Jeg vil anbefale å se debatten på kommunens hjemmesider.

Det som faktisk var helt nytt i denne langvarige saken nå, var at Rambøll har lagt frem sin rapport om rehabiliteringspotensialet til det gamle bygget på Nygård. Rambøll konkluderer med at bygget har store begrensninger særlig på grunn av lave etasjeskiller som gjør det vanskelig å rehabilitere bygget til dagens standard. Rambøll mener rehabiliteringen som er stipulert til 100 mill, kun vil være en midlertidig løsning med en varighet på 10-15 år. Samtidig er mange fellesfunksjoner planlagt i det gamle bygget som gjør at det ikke kan rives senere samtidig som det er drift i det planlagte påbygget. En investering på 100 mill til et prosjekt som går ut på dato allerede om 10-15 år er å kaste penger ut av vinduet. Vi må ha et 50-60 års perspektiv når vi bygger et nytt fremtidsrettet sykehjem for kommunens innbyggere.

Det ble i liten grad vektlagt fra posisjonen. Ordføreren var derimot opptatt av at det var de tekniske installasjonene som ble utdatert, ikke selve bygget - det står jo der. -Vi kan jo tenke oss hvordan et tettere bygg med nye vinduer for eksempel fungerer sammen med et underdimensjonert ventilasjonsanlegg. Fordi etasjeskillene ikke gav nok plass til luftekanaler.

Ordføreren har tidligere uttalt at en rehabilitering på 100 mill får være godt nok. I store byggeprosjekter er «Low cost» og High Walue» populære begreper - ikke bare skal vi bygge billigst mulig, men vi skal også ha mest mulig igjen for de pengene vi investerer. Sandefjord Arbeiderparti er opptatt av at vi får mest mulig ut av byggeprosjektet, vi skal få best mulig eldreomsorg for pengene. Å rehabilitere bygget mot fagfolkene sin anbefaling er en dårlig ide. Å velge bort 150 mill i husbankfinansiering er også tankevekkende.

I debatten var flere opptatt av at vi ikke måtte snakke Nygård ned. Det er de ansatte som «er tjenesten» ikke bygget de jobber i. Vi er alle enige i at kommunens ansatte gjør en glimrende jobb og leverer gode tjenester. Men vi skal ikke undervurdere betydningen av hva moderne og optimalt utformede lokaler har. Som sykepleier har jeg selv vært med å flytte fra gamle og utdaterte lokaler til tipp moderne og godt utstyrte bygg. I debatten kunne det virke som husbankstandard var noe unødvendig jåleri - jeg mener det skal være plass nok til at pasienten skal kunne lage et personlig preg på rommet sitt i livets siste fase, samtidig som det er plass til nødvendig utstyr og at det ligger til rette for gode arbeidsstillinger for de ansatte. Vi vet beboerne blir sykere og stadig mer plasskrevende utstyr gjør sitt inntog i sykehjemmene, utstyr som tidligere kun var å finne i sykehus.

Beboerne på Nygård skal nå bo på en byggeplass i flere år fremover, anleggsmaskiner, støy og støv vil påvirke beboerne og de ansatte. I følge Rambøll forplanter lyden seg godt i denne type betongkonstruksjoner som vi har i bygget på Nygård. Vi hadde muligheten til å ha byggeplassen et annet sted og la beboerne flytte inn når alt var klart. - men posisjonen valgte bort dette også. Tilbudet får være godt nok.

Ellen Schjeldrup gikk på talerstolen å sa at vi må legge til rette for at flere bor lengre hjemme. Og at det værste som kan skje er at vi har for mange sykehjemsplasser. Det er jeg helt uenig i - det værste ville være om vi hadde for få sykehjemsplasser. I sykehjem er det bemanningen som er den største kostnadsdriveren ikke selve bygningen. Bemanningen kan vi justere opp og ned etter behov, men å utvide en full sykehjemsavdeling er ikke like enkelt. Kommunen bør ha en fleksibilitet slik at kommunens innbyggere ikke blir såkalte ferdigbehandlede overliggere på sykehuset.

For SP ble saken redusert til kun å handle om matjord. Det er et av mange momenter i denne saken, - at vi står igjen med de tomteforslagene vi gjør må posisjonen ta ansvar for. Bjarne Sommerstad sa sågar fra talerstolen at Senterpartiets eldreomsorg handlet om matjord, økonomi og forvaltning. Å redusere denne saken til kun å handle om matjord blir for enkelt. Som agronom er jeg opptatt av vern av matjord. Men i den situasjon vi er i nå må vi ha flere tanker i hodet samtidig. Tilsagnet om husbankfinansiering har en begrenset varighet. Jeg skulle gjerne sett at vi hadde en egnet tomt som ikke var på dyrket mark, og har tydelige forventninger til arealdisponering i kommunen i fortsettelsen.

Hilde Hoff Håkonsen (AP) sa fra talerstolen at Sandefjord som Norges 11. Største kommune har en solid økonomi. Til sammenligning har Tønsberg kommune nå vedtatt å bygge to nye sykehjem. Til syvende og sist handler dette om prioriteringer. Sandefjord Arbeiderparti ville ikke nøye seg med en kortsiktig løsning som posisjonen kaller godt nok. Vi vil ha en eldreomsorg som er fremtidsrettet og best mulig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags