Senterpartiets handler om mer enn matjord

Her stemmer flertallet for å bygge sykehjem på Nygård. Charlotte Jahren Øverbye innser at hun har tapt kampen om å bygge på Haukerød. Senterpartiet, Høyre, MDG og deler av SV fikk flertall for Nygård alternativet i først runde og fikk enda større flertall i andre runde! Da gikk tilslutt også FRP for Nygård.

Her stemmer flertallet for å bygge sykehjem på Nygård. Charlotte Jahren Øverbye innser at hun har tapt kampen om å bygge på Haukerød. Senterpartiet, Høyre, MDG og deler av SV fikk flertall for Nygård alternativet i først runde og fikk enda større flertall i andre runde! Da gikk tilslutt også FRP for Nygård. Foto:

Av

Vi har akkurat vært gjennom runde nr. to når det gjelder valg av nytt sykehjem.

DEL

MeningerEnten Nytt på Haukerød, eller Nytt på Nygård med renovering av eksisterende sykehjem der. Senterpartiet, Høyre, MDG og deler av SV fikk flertall for Nygård alternativet i først runde og fikk enda større flertall i andre runde! Da gikk tilslutt også FRP for Nygård.

Dette faller tydeligvis AP, KRF og Venstre meget tungt for brystet. Dette kommer veldig tydelig fram i Steinar Mathias Svimbil Mørken sin kommentar i SB 17 april. Der det sparkes både i øst og vest til oss politikere og der det fortviles over hvor dårlig Nygård alternativet kommer til å bli.

LES INNLEGGET HER: Så ble det Nygård likevel

Det blir nesten komisk når Svimbil Mørken hevder at SP sin eldreomsorg handler kun om vern av matjord! Man skulle nesten tro han satt og så på en annen nettside under mitt innlegg! Sykehjem utbyggingen handler for SP sin del om Matjord, økonomi og forvaltning.

Matjord fordi vi ikke trenger å bygge ned matjord for å bygge nytt sykehjem. Og hvis man begynner å bygge ned Mo jordene som er av meget god kvalitet til matvareproduksjon og svært utfordrende å bygge store bygninger på med vanskelige grunnforhold, er det lett å bygge videre nedover til de er borte.

Økonomi fordi vi så at kostnadene på Haukerød oversteg alle dystre spådommer. (siste overslag var på ca 820 millioner!) Da er det lett å forstå at man må sette ned foten slik SP gjorde tidlig og ville heller gå for administrasjonens forslag alt på Nygård med like mange plasser som Haukerød alternativet. Men med en kostnadsramme på ca halvparten.

For disse pengene kan vi kjøpe mange bo og omsorgsboliger som er veldig viktig for de som er eldre. Forvaltning fordi vi føler et ansvar for å forvalte kommunens ressurser til det beste for innbyggerne våre. Vi vet at vi kommer til å få mange flere eldre i fremtiden. Vi synes det er viktig å kunne hjelpe flest mulig med forsvarlige tjenester med de midlene vi har til rådighet i et budsjett som alltid vil ha begrensninger. Dette vil tydeligvis ikke AP tenke på.

AP ville med sitt forslag bygge Nytt sykehjem på Haukerød med en estimert merkostnad på ca 200 millioner. Penger vi ikke har i økonomiplanen eller som fordrer omprioriteringer. AP brukte mye av debatten på og snakke om hvor dårlige forhold det var på Nygård.

Meg bekjent er det ikke avdekket avvik på Nygård hverken ved tjenester eller arbeidsmiljøloven. Og nå får alle rom eget bad og oppgraderte rom. Vår avgjørelse er tuftet på god kommunikasjon med beboere,ansatte og eldrerådet. Derfor kan vi si at det er forsvarlig.

Hilde Hoff Håkonsen trakk fram at som 11 største kommune med solid økonomi bør vi ha råd til å bygge nye sykehjem. Tønsberg har vedtatt å bygge to nye sykehjem. Jeg hørte akkurat på radioen at Tønsberg kommune nå går inn i store utfordringer med alt for store helse og omsorgskostnader. La nå ikke Sandefjord komme dit.

La det ikke være tvil om at Sandefjord Senterparti vil de eldre det beste. Vi ser at vi i fremtiden må være gode forvaltere, tenke helhetlig og investere i andre fremtidsrettede ting også. Uten friske innbyggere som kan bidra i vår flotte kommune har heller ikke de eldre noen framtid. Det hele handler om å bruke sundt folkevett.

Les også:

«Kor ska vi reis hen?»

Eldrebølgen er her nå! 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags