Svartmaling fra APs ordførerkandidat

Elise Andersen, listekandidat for Sandefjord FrP og Vestfold og Telemark FrP

Elise Andersen, listekandidat for Sandefjord FrP og Vestfold og Telemark FrP Foto:

Av

Vi må bak fasaden, oppfordrer Hilde Hoff Håkonsen i Arbeiderpartiet. Har hun gjort det? Er alt så ille som hun hevder?

DEL

Leserbrev Ta videregående skole, (fylkeskommunen sitt ansvarsområde) hun hevder at 38,2 ikke fulførte, dette er for høyt. Det var 3,8% som sluttet under skoleåret 2017/2018 ved Sandefjord videregående skole. Andel fullført og bestått var ca 80%. Dette er noe av utfordringene. Mange elever fikk stryk og ikke vurdert i fag, blant annet i matematikk 1. Flere elever har manglende faglige forutsetninger, og økning i gruppen av elever som sliter med personlige utfordringer. Skolens satsningsområder og tiltak er mange: Sommerskole i matematikk, lærespesialist i matematikk, relasjonsutviklingsprosjekt, psykisk helseuke, Pusterommet, tverretatlig samarbeide med Sandefjord kommune og karriereveilederressurs, osv.


Oppfølgingstjenesten (OT) Administrasjon i Tønsberg, avdeling i Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Horten. Oppfølgingstjenestens målgruppe er ungdom mellom 15 og 21 år utenfor opplæring å arbeide. OT sitt formål er å få ungdom tilbake i opplæring. OT har oversikt over, tar kontakt med veileder og gir tilbud om opplæring og praksis, arbeider også frafallforebyggende med elever og lærlinger. Målgruppen til OT består av ungdom der en stor andel har utfordringer med psykisk helse og vanskelig livssituasjon, dette er en utfordring, men jobbes med. Alt arbeid OT utfører, foregår også i Sandefjord.


FrP og samarbeidspartiene på fylket, har gjort en god jobb når det gjelder å gi ungdommene en god videregående skole selv om noen utfordringer fortsatt må jobbes med. Når det gjelder mobbing har FrP stått på og fått igjennom mobbeombud i alle fylker.
Opplæringsloven kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø, gjelder elever i grunnskolen og videregående skole. Dette blir tatt seriøst i Sandefjordskolene, mobbing, trakassering og forskjellsbehandling blir slått hardt ned på og det jobbes for å finne gode løsninger. Dette er viktig for å få til gode læringsforhold.


Sandefjord Frp innser at mennesker med psykiske lidelser utgjør en stor ensartet gruppe, barn, unge, voksne og eldre-alt fra kortvarig til kroniske tilstander. Frp er bekymret over at så mange unge sliter psykisk, som nevnt kan dette medføre at de faller ut av utdanningsløp og arbeide. Behandlingstilbudet bør tilpasses den enkelte, utenfor institusjon og med tett faglig oppfølging. Vi må sørge for tilstrekkelig kapasitet for dem som trenger institusjonsopphold.

Sandefjord FrP vil at kommunen må ha et realistisk folkehelseperspektiv i all sin planlegging og tenking, øke samarbeidet med private aktører, og at de statlige tilskuddene til psykisk helsearbeide går til varig styrking av tilbud til mennesker med behov av psykisk helsevern. FrP vil også arbeide for gode og tilpassede rehabiliteringstilbud.

Hilde Hoff Håkonsen hevder at 12,5% av barna i Sandefjord lever i barnefattigdom, (etter mine opplysninger noe mindre) Det kan vi ikke sitte stille å se på uten å gjøre noe, sier hun. Hva har Arbeiderpartiet tenkt å gjøre med dette utover det som allerede gjøres i dag?

Sandefjord FrP vil understreke at hvert enkelt menneske har ansvaret for å sørge for seg og sine nærmeste. Imidlertid må samfunnet sørge for et sikkerhetsnett for de som ikke er i stad til å klare seg selv. Sandefjord FrP mener dagens sosialpolitikk er for generell og vidtfavnende. Enkeltmennesker og familier skal ha rett til hjelp fra samfunnet bare dersom de lider sosial nød. Sandefjord FrP ser det som svært viktig i sosialpolitisk sammenheng å arbeide for at mennesker må føle større ansvar og omsorg for hverandre. Godt Valg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags