Rally for alle

Fra venstre, Harry Gran, Morten Stordalen, Morten Ørsal Johansen, Bengt Rune Strifeldt, Rådgiver for FrP Hildegunn og Tom Heitmann

Fra venstre, Harry Gran, Morten Stordalen, Morten Ørsal Johansen, Bengt Rune Strifeldt, Rådgiver for FrP Hildegunn og Tom Heitmann Foto:

Av

Hovedutvalg for Miljø og Plansaker i Sandefjord (HMP), behandlet den 21,august blant annet to saker som handler om motorsport virksomhet rettet mot både unge og voksne som ønsker å drive sin sport eller interesse i ordnede og lovlige forhold.

DEL

LeserbrevAnlegget «Dynga Racing» i Stokke må flytte, da de ligger innenfor ett område som er regulert til boliger. De har vært velkomne til å drive sin virksomhet her, inntil eieren bestemte seg for hva han ønsket å utvikle området til. Utvalget valgte å se positivt på reguleringsforslaget, med den følge at «Dynga Racing» må flytte. Flertallet i utvalget forslo i denne saken at vi må se etter alternativ plassering for anlegget/virksomheten.

Senere i samme møte, er det klart for en sak for «Rally for alle» på Håsken i Andebu. Her klages det på en søknad om dispensasjon til å drive i ett år, inntil området blir regulert. Utvalget behandlet klagen fra driver, Tom Heitmann, som ønsker lengre åpningstider enn vedtaket tidligere. Han ønsker også at virksomheten defineres som næring. AP foreslår i denne saken at virksomheten  «Rally for alle» på Håsken skal opphøre og avvikles innen 1. oktober i år .

Sandefjord Frp reagerer veldig på den forskjell som blir gjort og foreslått mot «Dynga Racing» i Stokke og «Rally for alle» på Håsken. Vi synes dette er utidig og urettferdig ovenfor Heitmanns anlegg «Rally for alle» på Håsken. Heitmann prøver jo også å leve av dette og er således avhengig av lengst mulig åpningstider for å få dette til å gå rundt. Virksomheten må også kunne defineres og reguleres som næringsvirksomhet. Saken er nå oversendt Fylkesmannen for avgjørelse.

Vi har merket oss at det har vært mange som har engasjert seg i å protestere på «Rally for alle»’s adgang til å drive anlegget på Håsken. Sandefjord FrP synes dette er beklagelig og mener at Håsken må være en god plassering for ett slikt anlegg, liggende mellom NAF’s allerede gokartbane og to skytterbaner.

På dette grunnlag engasjerte vi vår stortingsgruppe til å møte oss og Heitmann på Håsken fredag 30.august. Fra stortinget kom to fra Næringskomiteen og en fra Samferdselskomiteen.
Morten Stordalen, Morten Ørsal Johansen, Bengt Rune Strifeldt og Rådgiver Hildegunn, Representantene fra Stortinget var med på kjøretur rundt på anlegget i forskjellige slags biler og de vil alle jobbe for at vi kan komme videre med å forenkle reglene for slike virksomheter og vil hjelpe oss videre med en regulering av området som alle kan leve med.

Etter vedtaket I HMP i Sandefjord 21.august, har Heitmann 1 år på seg for å legge fram en reguleringsplan i samarbeid med kommunen. Sandefjord FrP ønsker å hjelpe med dette arbeidet og gjøre vårt for at dette kan bli ett bra tilbud for alle de ungdommene og andre rally interesserte som bruker anlegget i den begrensede tiden allerede, og for om mulig å tilknytte flere til dette rally miljøet. Hvis du også er interessert i motorsport i alle varianter, så vit at vi jobber for dere!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags