Gå til sidens hovedinnhold

Dette skylder vi våre etterkommere

Artikkelen er over 2 år gammel

Hvordan skal det se ut i Sandefjord i år 2169? Tallet er ikke søkt eller science fiction.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For når vi diskuterer utbygging av så viktig infrastruktur som jernbane, må vi faktisk ha så lange perspektiver.

Hør bare: Sandefjord jernbanestasjon ble anlagt der den ligger i dag, under store protester i 1881. «Plasseringen er langt ute på landet», tenkte man den gang.

Men man ville ikke bygge enda en omvei på jernbanesporet og stasjonsvalget ble som det ble. Det er 137 år siden. Ikke visste de den gang, hvilken lykke det skulle bli for byutviklingen at vi ikke fikk en jernbane som gikk tvers igjennom byen, delte den i to og skilte store deler av bebyggelsen fra sjøen.

LES SAKEN HER: Slik ser Sandefjord ut i 2032

I 2032 vil forhåpentligvis en ny stasjon åpnes i Sandefjord, og vi vil ha en mye kortere reisevei til Oslo enn i dag. Og kanskje enda viktigere, vi vil ha en togforbindelse det går an å stole på. Jeg vet ikke selv hvor mange ganger jeg har kjørt med bil til Gardermoen (når jeg har måttet fly derfra) rett og slett fordi jeg ikke ville risikere at togforsinkelser ville ødelegge flyreisen.

137 år etter 2032, i 2169, er byen like langt fra den kommende stasjonsåpningen, som vi er fra stasjonsåpningen i 1881. Hvordan vil de da se på de valgene vi gjør om jernbaneutbyggingen i dag?

LES OGSÅ: Raskere tog er det aller viktigste

Jeg for min del håper at det både bor folk i Sandefjord og at livet fortsatt er verdt å leve. I lys av at forurensning stadig blir et større problem, og at vi helt opplagt vil oppleve enorme miljøkriser i dette århundret, tenker jeg at å redusere utslipp av klimagasser må være pri 1. I fjor økte de globale utslippene av CO2 til atmosfæren med 1,7 prosent, og klimakrisene rykker stadig nærmere. Det gjelder å ruste barna våre for hva som kommer, og bruke enhver anledning til å redusere klimautslipp.

I det lyset er diskusjonen om dobbeltspor vel verdt å ta, og kan hende er det også verdt å holde tunga rett i munn. Jeg vil at toget skal utkonkurrere bilen. Da må vi ha et dobbeltspor.

LES OGSÅ: Bane NOR går inn for tunnel under Mokollen

Det er også slik at uansett hvilken trasévalg vi ender opp med, så vil hus måtte rives. Det er tunge løft for mange, og vi i Sandefjords Blad skal være vårt ansvar bevisst og skrive om alle sider av saken. Men vi skylder våre etterkommere å ta dette tunge grepet nå.

ANDRE MENINGER:

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.