Åpent brev til Charlotte Jahren Øverbye

Av

I Sandefjords Blad den 24 april er det en artikkel om noen som arrangerer en festdag i protest mot islamkritikere. Charlotte Jahren Øverbye sier sitat : Sandefjordinger er engasjerte folk som er enige om at mangfoldet beriker oss og gir oss glede.

Homanberg Thor Chr.

Glad i byen vår.

Sandefjord