Dette vil vi med Arbeiderpartiskolen

Prestere: Barn og unge må i alt for stor grad tenke på hva de presterer i ung alder. Det ønsker Arbeiderpartiet å gjøre noe med, skriver Tor Hansen. Foto: Colourbox

Prestere: Barn og unge må i alt for stor grad tenke på hva de presterer i ung alder. Det ønsker Arbeiderpartiet å gjøre noe med, skriver Tor Hansen. Foto: Colourbox

Av

Mange tenåringer forteller meg at de sliter på skolen. For noen barn og unge er bare det å komme seg på skolen en stor terskel å overvinne. Bare spør foreldre og foresatte som opplever dette ukentlig om hvor belastende dette føles også for oss voksne.

DEL

MeningerDa ungdomsskolen ble innført i Norge for rundt 50 år siden, ble det store utfordringer i mange byer og oppvekstmiljøer. Folkeskolen ble utvidet gradvis med obligatorisk tre års ungdomstrinn. Spesielt mange gutter fant seg ikke til rette på den teoretiske skolen som ble innført. Skulking og utagerende atferd ble dessverre mer normalen enn unntaket i visse skolemiljøer.

Da 6-årsskolen ble innført for drøye 20 år siden, ble teoriskolen ytterligere utviklet. I løpet av 50 år har Norge opplevd at den reelle obligatoriske skolegangen har økt fra 7 til nåværende 13 år for de eller fleste siden omtrent samtlige elever som fullfører u-skolen, søker seg over i vgs.

Utdanningstilbudene i Norge i dag er imponerende når vi også tar med hvordan universiteter og høyskoler har utviklet seg i takt med grunnskolen og vgs. Bla. med eget universitet i Vestfold. Universitetet i Sørøst-Norge. Med base på Bakkenteigen. Mangfold og mulighetenes utdannings-land er Norge blitt.

I tråd med skoleutviklingen i Norge, har skoleforsking blitt et eget levebrød de siste 10-15 årene. La det slås fast umiddelbart. Skoleforsking er ingen eksakt vitenskap. Feilkildene er ofte mange. Statistikkbruken ofte diskutabel.

Pedagogisk forsking angir retninger og innspill på hva som kan gi gode og mindre gode læringsoverføringer. Politiske føringer derimot, kan gi større påvirkningskraft for ulike valg skoleledere og lærere må ta.

To hovedideologier kjemper mot hverandre i Sandefjordvalget i 2019. Skole kan fort bli hovedsaken i kommunevalget i september. Vil Høyre-skolens regelstyring også fortsette de neste 4 årene i Sandefjord? En skole preget av rapporter, tester, kontroll, målstyring og minimale muligheter for lærerne til bla. å bruke alternative vurderingsformer. Eller vil Arbeiderparti-skolen få gjennomslagskraft?

Det er mange tegn i tiden som tyder på at det siste kan skje. Tillitsbasert ledelse er nøkkelordet for AP-skolen i Sandefjord. De enkelte skolene, deres ledere, lærere, elevene og andre ansatte i skolen skal lyttes til. All motivasjonsteori tilsier at om de involverte får bruke alle sine gode egenskaper, vil sluttresultatet være overlegent en rekke pådyttede regler som alle må følge.

Audun Movinkel Juul, avtroppende leder i Sandefjord AUF, sier til meg at den største utfordringa i Sandefjord er at alle skal være perfekte. Det begynner på barneskolen. Det fortsetter i ungdomsskolen. Perfekt-Sandefjord gjør at barn og unge i altfor tidlig alder må prestere. Tidlig i barneskolealder blir barn kartlagt via ulike typer skjemaer. Med vekt på bla. å se etter tegn på utfordringer. Tegn på om det er mulig å antyde ulike typer diagnoser. Tegn på at du ikke er som andre normal-barn. Hva nå enn hva et normal-barn er.

En slik regelstyrt skremmeskole er det motsatte av det AP-skolen ønsker i Sandefjord. Alle barn og unge er avhengige av trygghet i oppvekstmiljøene sine. Enten det er på skolen, blant venner, hjemme eller i ulike typer fritidsaktiviteter.

Du som leser kan sikkert nikke bekreftende på at selvtillit sjelden kommer av seg selv. Det må vi også tenke om barn og ungdom. Altfor mange unge i Sandefjord-skolen sliter psykisk. Slik Ungdata-undersøkelsene høsten 2017 har bekreftet. Arbeiderparti-skolen bygger på at elevene skal føle mestring på ulike områder. Både faglig og sosialt. Fellesopplevelser er med på å skape trygghet og mestringsglede. Sammen med sine ledere, lærere og andre ansatte på skolene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags