Deltidskrise eller økonomisk og kvalitativ bærbar helse, pleie og omsorg?

Av

Til tross for politisk oppmerksomhet og mange tiltak under flere år i Sandefjord, har ikke deltidsandelen som jobber i kommunen sunket nevneverdig. To av tre som jobber i helse, pleie og omsorg i kommunene er fortsatt deltidsansatte.

DEL

LeserbrevEllen D. Schjelderup fra Høyre påstår at velferdsteknologi, reformen «Leve hele livet i Sandefjord» og med hjelp av private aktører er det som skal gi en god pleie, omsorg og en bra alderdom med hjelp av øket valgfrihet.


Det er ikke en bra valgfrihet mellom privat eller kommunal regi for Sandefjords innbygger så lenge som alternativet er deltid for personalet. Forskerne viser til at deltidsansatte gir negative konsekvenser for brukerne og det gir svage fagmiljøer samt store personal grupper som er vanskelige å lede. Sannsynligheten for stor sykefravær og medfølgende kostnader er overhengende.

Ellen henviser også til Fafo-rapport (artikeln i SB mandag 12 august) og tillegger at den viser at sykefraværet er lavere i private enn i kommunale sykehjem. Alt for å påvise fordelen med private aktører.

Det hun ikke tar med som står i rapporten er at bakgrunnen for denne rapporten er interesse for virksomheter som over tid klarer å opprettholde et lavt sykefravær, uansett om de er private eller kommunale.

Videre så står det i rapporten at ansatte i private virksomheter organisert i NHO Service og Handel, har et noe lavere sykefravær en tilsvarende ansatte i kommunale virksomheter - merkelig. Men rapporten belyser framfor alt hvordan framgangsrike private og kommunale virksomhetene jobber for å holde det lave sykefraværet over tid. Så svaret er ikke privatisering uten svaret finnes i kommunale virksomheter, hvis man vill.

Om vi skal få Sandefjord til at utvikles til en enn bedre by for alle så må også kommunalt og private ansatte innom helse, pleie og omsorg samt de innom skolesektoren får fulle og faste stillinger.

Jeg leste at en fagarbeider med full ansiennitet og 65 prosent stilling, kan få boliglån på ca.850.000 kr dersom man ikke har barn, studielån eller bil. Er ikke så mange boliger som finnes å kjøpe i Sandefjord kommune for den summen hva jeg veit. Hva hender da? Byte av yrke og flytt fra kommunen?

Har man derimot 100 prosent stilling kan man låne ca 2 millioner med samme vilkårene. Eksempelvis kan da en ny uteksaminerende fagarbeider etablere seg i kommunen, kjøpe seg en bolig, skaffe barn og bli kvar. En vinn – vinn situasjon for alle.

Heltid skal være hovedregel ikke ett unntak som i dag.

Nå har Høyre med hjelp av allianse partier forsøkt å få til dette med en heltidskultur under en lang periode uten å lykkes. Kanskje må det til en politisk forandring. Noe må gjøres nå!!

Peter Sjøberg
Styremedlem i Seksjon Helse og Sosial
Fagforbundet Sandefjord

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags