At man støtter seg på aktuelle brukergrupper, trodde jeg var en selvfølge

Tilrettelagt: Sandefjord har ingen lekeplasser som er tilrettelagt for barn med nedsatt funksjon. – Vi ser at det går galt mange ganger til tross for lovkrav. sa Charlotte Jahren Øverbye (SV) Her får hun støtte av Lars Flagstad (V). FOTO: TONE MERETHE UDE

Tilrettelagt: Sandefjord har ingen lekeplasser som er tilrettelagt for barn med nedsatt funksjon. – Vi ser at det går galt mange ganger til tross for lovkrav. sa Charlotte Jahren Øverbye (SV) Her får hun støtte av Lars Flagstad (V). FOTO: TONE MERETHE UDE

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Formannskapet behandlet i sitt møte den 4. juni – Statusrapport for arbeidet med strategi for kvalitet og gjennomføring av byrom.

DEL

MeningerI denne anledning fremmet Charlotte Jahren Øverby (SV) tre tilleggsforslag som medførte bred debatt. Forslagene gikk i korthet ut på å sørge for at lekeplasser ble utformet slik at de kunne brukes av barn med funksjonshemninger, at byrommene forventes universelt tilpasset og til slutt at brukerrepresentanter må involveres i arbeidet med å utforme planer for byrom.

LES SAKEN HER: Charlotte fikk flertall, men er likevel skuffet: – Det er trist og skremmende.

Charlotte Jahren Øverby eksemplifiserte sitt tillegg til rådmannens innstilling ved å peke på uheldige lekeplassløsninger i kommunen. Lovverket presiserer at offentlige steder skal være universelt utformet, men dessverre feiles det noen ganger ved gjennomføringen av prosjektene. Jahren Øverby er av den oppfatning at dette kan skje ved at brukerrepresentanter kommer for sent inn i planleggingen. Dette kan i etterkant medføre unødvendige tilleggsutgifter i forbindelse med prosjektgjennomføringen. De flest av oss synes vel at en slik presisering bare er et gode i en slik sak, men det var bare takket være ordførerens stemme at hennes forslag fikk flertall.

Representantene for Frp, Krf og H bortsett fra ordføreren, fant det helt unødvendig med tilleggsforslaget så lenge loven tilsa universell utforming. Erfaringer knyttet til tidligere prosjekter fikk i denne sammenheng ingen betydning.

Varaordfører Cathrine Andersen(Frp) var primært opptatt av den praksis som ville skapes hvis brukerrepresentantene ble involvert i starten av planarbeidet, og hva dette ville kunne medføre av påtrykk fra andre brukergrupper i tilsvarende saker?

LES OGSÅ: Storsatsing på bedre busstilbud

Venstre er av den oppfatning at kvaliteten i en planprosess styrkes ved deltakelse av brukere som vet «hvor skoen trykker». Bror- Lennart Mentzoni (Krf) var redd for at brukergruppene skulle få et alt for stort ansvar i planleggingene av prosjektene. En slik engstelse må være fullstendig ubegrunnet fordi det er åpenbart at kommuneadministrasjonen har et klart ansvar for fremføringen av kommunale prosjekter.

At administrasjonen i sin planlegging støtter seg på aktuelle brukergrupper, trodde undertegnede var en selvfølge. Det var lett å slutte seg til Jahren Øverbys tilleggsforslag, noe Karin Virik (V) ga klart uttrykk for i debatten i FSK.

Ordførerens siste replikk : «Jeg er jo for dette. Så for meg virker det bare rart og feil om jeg hadde stemt imot». Ni av medlemmer i FSK delte ikke ordførerens oppfatning på møtet i FSK den 4. juni.

ANDRE MENINGER:Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags