Høyre-skolen stjeler tid fra barna

Hilde Hoff Håkonsen

Hilde Hoff Håkonsen Foto:

Av

Som mamma, lærer og folkevalgt er jeg bekymret for utviklingen i skolen i Sandefjord. Faglig pedagogikk, ikke politikk, må igjen bli viktigst for skolehverdagen.

DEL

LeserbrevNytt skoleår er alltid forbundet med forventning, spenning og nye muligheter – for barna, foreldrene og de ansatte på skolene. Jeg ønsker det beste for alle barna i Sandefjord, men jeg er bekymret over utviklingen de siste årene. Mange jenter blir psykisk syke, mange gutter strever og mange trenger spesialundervisning.

Prestasjonspresset i skolen gjør barn syke av stress, mener ekspertene. Etter å ha opplevd en femdobling på fem år i antall barn som blir henvist til sykehuset på grunn av sykdom knyttet til stress, slår barnepsykiatere på Rikshospitalet alarm. UngData-undersøkelsen viser en dyster utvikling vedrørende unges psykiske helse og Psykisk Helseteam i Sandefjord melder om stadig flere henvendelser fra unge som går med selvmordstanker.

Nye, konkrete grep
Dette må vi gripe tak i. Høyres skoleeksperiment med kartlegginger, målinger, karakterjag og prestasjonspress, bør avsluttes. Utviklingen må snus. Her er noen grep som vi ønsker å innføre umiddelbart:
• Tverrfaglige team i skolen. Et lag rundt eleven, som kan ta tak i ulike utfordringer elever eller familier måtte ha, uten å vente i måneder og år på kartlegginger og utredninger.
• Ekstra ressurser for å sikre tidlig hjelp til elever som henger etter i lesing, skriving og regning
• Helsesøster på skolen hver dag.
• Ny organisering og tid til samhandling mellom alle de dyktige fagfolka som jobber med barn og unge i kommunen.


Lekser på skolen
God relasjon mellom lærer og elev er en nøkkelfaktor for læring, men det kreves tid og tillit å bygge relasjoner med barna. Det blir nærmes umulig når målstyring og dokumentasjonskrav spiser opp all ekstra lærertid. Derfor vil Arbeiderpartiet fjerne det kommunale kravet om skriftlig halvtårsvurdering, samt reversere kravet om karakterer i underveisvurderingen. Vurdering er pedagogikk, ikke politikk.

All tilgengelig kunnskap om prestasjonspresset i skolen, psykisk helse blant barn og unge, tidsklemma mange familier lever i, samt levekårsutfordringene i kommunen, sier meg at tiden er inne for å redusere leksepresset og det kortsiktige resultatjaget. Vi går derfor til valg på å gjennomføre et forsøk med lekser integrert i skolehverdagen. Vi ønsker ikke leksefrie, men leksebevisste skoler i Sandefjord. Barna vil da få lik hjelp og mer fritid, samtidig som lærerne vil beholde sin pedagogiske frihet.

Målinger skaper ikke framtidas skole. Tvert imot. Målingene stjeler ressurser fra barnas læring. Vi må stryke Høyre-skolen av tavla og sammen skape fremtidens fellesskole for å møte fremtidens arbeidsmarkedsbehov i den digitale tidsalderen. En skole der vi lærer barna evnen til kritisk tenking, samarbeid og skape gode relasjoner. En skole der vi verdsetter og måler kreativitet like selvfølgelig som vi måler evner i realfag. Det skal ha like stor verdi at du er flink til å snekre en fuglekasse som at du har fin håndskrift. Vi må utdanne hele mennesket, og gi hvert enkelt barn muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv. Sammen kan vi få til en ny kurs for Sandefjordsskolen. For barnas og framtidas skyld. Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags