Høyre sørger for et grønnere Sandefjord

Av
DEL

LeserbrevDet var en milepæl for grønn politikk da statsminister Erna Solberg døpte «Color Hybrid» ved kai i Sandefjord. Verdens største plug-in hybridferge sørger for en vesentlig reduksjon av forurensende klimagasser ved landligge i havna, og under ferden ut og inn av Sandefjordsfjorden. Byens befolkning vil nyte godt av renere luft.

Slike resultater kommer ikke av seg selv. De krever modige politiske vedtak og gjennomføringsevne. Sandefjord kommune, med Høyre som ledende parti, brukte sin innkjøpsmakt og sin posisjon som havneeier i forhandlinger med rederiENE. Utgangspunktet var konkurranse om seilingstidene fra 1. januar 2020. Da satte kommunen tydelige krav til utslipp og miljø for tildeling av seilingstider. Kravet gikk ut på klimavennlige skip med lavest mulig utslipp av CO2, NOx og SOx. Color Line har svart opp positivt!

Allerede før Color Hybrid ble bestilt fra verft hadde kommunen sørget for et vesentlig bidrag til nedgang i utslipp: Våren 2017 ble landstrømanlegg tatt i bruk. Det betød at fergene ikke lenger behøvde å bruke egne maskiner for å produsere strøm ved landligge og om natten. Både utslipp og lydforurensning ble borte.

Landstrømmen og Color Hybrid fører til at dagens tre ferger til og fra Strømstad reduserer CO2-utslipp tilsvarende nær 10.000 tonn, det vil si utslipp fra nær 5.000 personbiler. Color Hybrid står for 8.000 tonn CO2, 4.000 personbiler, Color Viking for 1.000 tonn CO2 og 500 biler, og Fjord Line 1.000 tonn og 500 biler.

Dette teller når vi husker kommunens mål i klima- og energiplanen: Reduksjon av 51.000 tonn CO2 innen 2030 (en 40 prosent reduksjon). Her bidrar Color Hybrid og landstrøm med de nevnte 9.800 tonn CO2, som tilsvarer 20 prosent av reduksjonsmålet.

I tillegg bør det nevnes at sjøbunnen i indre del av Sandefjordsfjorden er blitt atskillig renere de senere årene. Sjøbunnen har i mange år vært forurenset med miljøgifter. I 2017-2018 ble det gjennomført en omfattende opprydning ved at over en kvadratkilometer fjordbunn ble dekket til med rene masser slik at forurensningen ikke var tilgjengelig for dyreliv eller kunne lekke ut i sjøvannet. Opprydningen kostet 140 millioner kroner totalt, med staten som største bidragsyter men med bevilgninger fra også Sandefjord kommune. Ytterligere fem lokale bedrifter bidro til spleiselaget. Jotun gjennomførte for noen år siden en stor opprydning på egen hånd utenfor sin egen «stuedør» på Gimle.

En elektrisk drevet Framnes-ferge er et annet prosjekt som skal bedre miljøet og redusere behovet for bilbruk. Prosjektet er i en mye mindre skala, men alle monner drar. Framnes-ferge er markert i Sandefjord Høyres valgprogram 2019-2023.

Sandefjords offensive miljøpolitikk er i tråd med Nox-avtalen og arbeidet med å stimulere til innovasjon og grønnere skipsfart. Den er også i samsvar med EUs og regjeringens uttalte målsetning om det samme. Nullutslipp er det endelige målet.

Sandefjord har satt seg ambisiøse mål i miljø- og klimapolitikken. Resultatene viser at det nytter – både å stille krav og å samarbeide med privat næringsliv. Høyre vil fortsatt stille seg i spissen for å skaffe sandefjordingene renere luft, redusere utslipp så det monner og oppnå praktiske resultater – ikke dogmatisk symbolpolitikk.

Bjørn Ole Gleditsch (H), ordførerkandidat
Bjørn Håvard Brænden, listekandidat
Erling Fredrik Sørhaug, listekandidat

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags