KrF sår tvil om Nygård

Av

Det er beklagelig at lederen for KrF i Sandefjord på nytt går inn for å forandre på planene for utbygging av Nygård sykehjem. Han åpner for at det kan bli en omkamp ved en mulig annen politisk sammensetning etter valget, slik at Haukerød igjen blir foretrukket.