Mulighetenes tid ligger foran oss!

Hans Edvard Askjer

Hans Edvard Askjer Foto:

Av

Fra januar 2020 er det nye fylket Vestfold og Telemark en realitet.

DEL

LeserbrevDet har vært mange og til dels dystre spådommer om hvordan det vil bli, ikke minst fra personer og partier i Telemark.
Etter to års forhandlinger, diskusjoner og planlegging er vi nå i god flyt. Vi ser konturene av et spennende fylke hvor de to tidligere fylkene utfyller hverandre og kan tilføre hverandre spennende dimensjoner og gi merverdi for alle.
Vi har hatt krevende forhandlinger og tydelige motsetninger på noen områder, men har landet på gode løsninger.
Omkamper på tapte saker har heldigvis ingen sett seg tjent med.
Dette tyder godt for det videre samarbeidet i Vestfold og Telemark fylke.
En side av den prosess vi har vært i, er politikere og våre diskusjoner og avstemminger.
Det som har imponert meg enda mer er hvordan våre ansatte i de to fylkene med rådmenn og prosjektleder i front har taklet de ekstra utfordringer som en slik sammenslåing innebærer.
Rent formelt er det rådmann/Rådmenn vi politikere har å forholde oss til, men vi legger selvsagt merke til at hele rådmannens stab i de to fylker har strukket seg lenger enn langt for å levere på de oppgaver og de frister som vi politikere har satt.
Med min bakgrunn fra privat næringsliv ser jeg at også våre byråkrater i fylket leverer på et meget høyt nivå, både når det gjelder effektivitet og kvalitet.
På tross av KrF sin størrelse, har vi spilt en aktiv og viktig rolle i planleggingen av det nye fylket, og håper på velgernes tillit til å være med å sette planer ut i livet.
Jeg mener det er store gevinster å hente ut i samarbeidet mellom Kommuner, Fylkeskommuner, Forskningsmiljø, Utdanning og ikke minst med privat næringsliv.
Miljøtruslene må tas på alvor og vi er glad for å ha medvirket til klimaregnskap for Telemark.
Utfordringene vi har innen Klima og miljø er ikke bare en trussel, de kan også skape spennende og lønnsomme nye arbeidsplasser både i industri og primærnæring om vi rigger et tverrfaglig godt miljø for å finne de gode løsninger.
Vi er helt avhengig av at det etablerte næringslivet utvikler seg, omstiller seg, og finner nye produkter og markeder.
Skal vi lykkes med dette må det være gode arenaer på tvers av virksomhetene, og det offentlige bør være en tilrettelegger for ulike arenaer hvor slikt samarbeid kan bli enda mer utbredt og fruktbart.
Vi skal sørge for at elever og lærlinger fra våre fylkeskommunale skoler er beredt til å bidra på best mulig måte når de møter arbeidsliv eller videre skolegang.
KrF ser også på private non-profitt skoler som et viktig supplement i utdanningen.
Vi skal bidra til at nødvendig infrastruktur i form av vei, havn og bane blir prioritert.
Like viktig er det med bredbånd eller fiberkapasitet nok til at hele fylket kan ha arbeidsplasser med online kontakt til sine markeder i Norge og resten av verden.
KrF er opptatt av at gründere skal ha gode vilkår og er glad for at vi fikk på plass Såkornfond i inneværende periode. Dette vil bidra til at bedrifter i en krevende fase før lønnsom drift kan få hjelp. Nå mener vi det også bør komme noe tilsvarende for mindre bedrifter i en tidlig fase. Ofte er det ikke store summer som skal til for at en person kan våge å satse på sin forretningsidé.
Hans Nielsen Hauge hadde et sterkt sosialt engasjement, og etablerte mange arbeidsplasser for kvinner og menn i Norge. KrF mener denne arven er verd å videreføre.
KrF vil arbeide aktivt for at mennesker i hele det nye fylket skal bli sett og ivaretatt med gode tilbud og trygge arbeidsplasser tilpasset stedlige muligheter og fortrinn.
KrF ber om velgernes tillit til å bringe våre perspektiver og visjoner inn i politikken i Vestfold og Telemark de neste fire årene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags