Om å lytte til velgerne

Vidar Andersen, lokallagsleder Sandefjord FrP

Vidar Andersen, lokallagsleder Sandefjord FrP Foto:

Av

Interessant innspill fra den uavhengige velgeren Audun Tjomsland i Sandefjords Blad den 12. august.

DEL

Leserbrev
Hvem lytter til velgerne lurer han på, og viser til et innbyggerinitiativ som 1.174 velgere har underskrevet på, i forbindelse med utbygging og vitalisering av det såkalte Carlsen kvartalet. Som lokal folkevalgt i en årrekke, setter undertegnede stor pris på engasjement fra byens/kommunens innbyggere i saker som vil påvirke det lokale miljø.

Nå er det slik at i Norge har vi såkalt representativt demokrati, bygget på registrerte politiske partier. Ved kommunevalg gis velgerne mulighet til å gi personstemmer i form av kumulering på det valgte partis lister. Såkalte «slengere» fra andre partier er også mulig. Prosessen i de lokale partier før et valg, er at medlemmene vedtar et valgprogram. Dette er, kandidatene som stiller til valg, er forpliktet til å følge.
Det representative demokratiet bør være opptatt av alle kommunens innbyggere. I tidligere Sandefjord er det i overkant av 35.800 velgere som kan gi sin stemme til det partiet de mener er best til å ivareta innbyggernes interesser.

Sandefjord FrP som parti er opptatt av gode trafikkløsninger i kommunen det være seg for bilist, sykkelist eller fotgjenger. Partiet er også opptatt av vekst og velferd i form av økt sysselsetting og gode rammebetingelser for næringslivet. Når en eiendomsbesitter og utbygger ønsker å realisere sine verdier, er Sandefjord FrP i utgangspunktet positivt innstilt. Så positive at vi ønsker planer av størrelser som dette sendt ut på høring til innbyggerne. Etter høringer blir positive og negative innspill veid opp mot hverandre.
Kort forklart, Sandefjord FrP lytter til innbyggere og velgere. Dog med forbeholdet om at partiet ikke alltid er enig i alle innspill som måtte komme.
Skulle alle protester, det være seg mot utbygging i Dronningensgate, Rødsåsen, Sørby/Virik, Øvre Gokstad eller Kilen brygge for den slags skyld, fått totalt medhold ville dette, etter Sandefjord FrP sitt syn, gått ut over vekst og velferd i Sandefjord Kommune.

Det store tankekorset for en aktiv lokalpolitiker må være frammøte ved valget. Sist kommunevalg var frammøte i Sandefjord under 60 prosent av de stemmeberettigede. Et sterkt lokaldemokrati fortjener bedre.
Gå til stemmelokalet den 9. september, og godt valg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags