Verdig eldreomsorg

Av

Eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig. Alle budsjettmidler i eldreomsorgen må gå til å bedre tilbudet til eldre, ikke til selskaper som vil tjene penger på velferden.

DEL

LeserbrevVed å åpne opp for flere kommersielle aktører svekkes kvaliteten på tilbudet og det må kuttes i antall ansatte eller i de ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår. Uansett hvor det kuttes, går det ut over de eldre som trenger omsorg.

Eldre mennesker lever lenger enn før. Behovet for omsorgsboliger, sykehjemsplasser og ikke minst antall ansatte i helse- og omsorgssektoren vil øke drastisk i årene som kommer. Dette er en sektor det ikke kan kuttes i lengre, den må prioriteres! Sandefjord Arbeiderparti garanterer å jobbe aktivt for denne prioriteringen.

Verdig eldreomsorg dreier seg ikke bare om sykehjemsplasser eller antall ansatte. Eldre skal føle seg verdsatt i samfunnet og ha muligheter for utfoldelse og livskvalitet. Antall demente øker. Denne gruppen har et ekstra behov for aktivitetstilbud og møteplasser for å føle tilhørighet. Frivilligheten i Sandefjord står sterkt. Sandefjord Arbeiderparti vil bruke og utvikle samarbeidet med frivilligheten for å sikre at alle eldre vil bli sett, hørt, tilhøre et fellesskap og føle seg verdsatt.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags