Regjeringen vil sende på høring forslag om å oppheve vannscooterforskiften over sommeren.

Det betyr i praksis å sidestille vannscooter og fritidsbåt. I dag er det slik at vannscooter er tillatt 400 meter fra land.

Nylig aksjonerte stortingspolitiker Bård Hoksrud fra FrP – sammen med andre entusiaster for å sidestille vannscootere med småbåter. De fikk god reklame i beste sendetid på NRK .

«Vi må bli kvitt lover og forskrifter som vi ikke har bruk for», sier han i velkjent FrP- stil.

Bråk og uvettig kjøring med vannscootere bekymrer hyttefolk og beboere langs kysten - også innenfor de 400 meter fra land der vannscootere er pålagt å kjøre med fem knop. En bekymret hytteboer kaller vannscootere «vepsene fra helvete».

Også Redningsselskapet advarer mot uvettig kjøring, særlig mellom holmer og trange sund.

Politiet i Kragerø er bekymret for utviklingen, og melder om kjøring med vannscooter i høy hastighet og mye støy. Det er få områder der det er lov å kjøre raskere enn fem knop. Men mange kan kjøre over 60 knop (110 km/t) i følge politiet.

Vannscooter er et leketøy på sjøen, og med økt salg og fri ferdsel (som regjeringen legger opp til) øker faren for ulykker. Jeg har selv observert uvettig bruk i trangt sund i Sandefjordsfjorden, der badende ofte svømmer over. Og to «vepser» konkurrerte i lang tid i høy fart over fjorden.

Etter min mening er det ikke fornuftig politikk for folk flest å endre forskriften i mer liberal retning.

Det er sikkert moro for Hoksrud og andre entusiaster å kjøre fort på sjøen. Men dette kolliderer bokstavelig talt med allmennhetens interesser. Konfliktnivået med andre båtfolk og folk langs kysten vil øke. Er det slik vi vil ha det?

At FrP stiller seg i spissen for å kvitte seg med «lover vi ikke har bruk for» er jo i tråd med partiprogrammet. Men Høyre/ FrP – regjeringen bør være opptatt av regler som gjør ferdsel på sjøen tryggere for alle i tråd med Sjøvettreglene.

Vannscooter er et leketøy , og vi trenger klare regler for hvor det skal lekes, ikke fri flyt som regjeringer legger opp til.