Villmarka vår er i fare

Av

Vi vil bevare det sammenhengende natur- og friluftslivsområdet som 500 000 innbyggere sogner til på Skrim/Vindfjell/Luksefjell og sier nei til store industriområder med vindkraft i vår urørte natur.