Transport står for om lag én tredel av de norske klimagassutslippene, i Vestfold er det faktisk enda høyere. Men vi sitter også på en av løsningene i Vestfold. Kumøkk, matsøppel og biogass.

I Stortinget denne uken ble følgende sagt av flere representanter fra andre fylker: «Look to Vestfold». For Vestfold er Norges biogassfylke. Vi er det eneste fylket i landet som har nådd målene på biogassbruk, faktisk overoppfyller vi dem. Vi har bygget GreVe biogassfabrikk, også kjent som «Den Magiske Fabrikken». Vi kjører mange av bussene våre på biogass. Kommunene våre er sterkt involvert i fabrikken og bruker i stor grad biogassbiler, blant annet Tønsberg. Landbruket i både Sandefjord og Vestfold bidrar med husdyravfall, og Bondelaget har vært en nøkkelpartner for å få dette på plass. I tillegg skylder klimaet en stor takk til alle som bor langs kysten mellom Drammen og Kragerø. Matavfallet deres driver bussene våre i Sandefjord. Visste du for eksempel at en skolebuss kan kjøre seks meter på en eneste epleskrott? Eller at biogassen også kutter lokal forurensing?

 

Den blågrønne regjeringen har som mål å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030, og kommunene i Vestfold har begynt å følge opp.

Det viktigste for å oppnå målet er en rask innfasing av elektriske kjøretøy, både blant lette og tyngre kjøretøy og skip. Derfor vil regjeringen videreføre skattefordelene for elbil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift frem til 2021. I tillegg skal nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025. Det er ambisiøst, men realistisk.

Biogass er en svært viktig del av løsningen på utslippene våre, derfor har det vært gledelig å se engasjementet for dette i Vestfold. Biogass og produkter som biogjødsel har mange fordeler. Bruk av biogass til erstatning for fossile brensler bidrar til å redusere klimagassutslippene i sektorene hvor gassen brukes. Bruk av biogjødsel til erstatning for mineralgjødsel bidrar til å redusere utslippene fra produksjon av mineralgjødsel, og det sikrer gjenbruk av fosfor og andre ressurser i avfallet. Biogass i transportsektoren til erstatning for diesel og bensin vil også redusere støy og lokal luftforurensing i sentrale strøk. Og produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel bidrar til å redusere utslippene fra landbruket.

Men det er ikke bare i Vestfold det skjer, Biokraft er i ferd med å starte opp på Skogn i Trøndelag, hvor avfall fra skog og fisk er hovedingrediensene. Norsk søppel blir altså drivstoff for deg og meg. Selv om vi er godt i gang i Vestfold, er fortsatt transport den største kilden til klimagassutslipp i fylket vårt. Elbilene alene kan ikke løse dette, det må flere grønne elementer til, og biogassen er også en spesielt viktig del av løsningen for varetransporten og tyngre kjøretøy.

Men selv om vi som er politikere kan være stolte av den tunge satsingen vi har lagt til rette for på biogass, er det enda viktigere og mer gledelig å se at næringslivet virkelig er på ballen, for vår rolle som politikere er ikke å subsidiere grønne løsninger inn i evigheten, men å skape et marked for dem. Et marked som næringslivet og forbrukerne tar videre, som skaper verdier og arbeidsplasser i Vestfold. At lokale bedrifter som Tine i Vestfold nå har valgt å kjøre melkebilene sine på «kukraft» som de kaller det, altså på biogass, er enormt viktig for utviklingen av en komplett verdikjede for biogassen, og for at vi i Vestfold lykkes.

I Vestfold klarer vi å forene verdiskaping, vekst og klimavennlige alternativer, nettopp dette kinderegget er løsningen på klimautfordringene.