Ulovlig fiske etter laks i sjøen er miljøkriminalitet

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

De siste 2-3 årene har Statens naturoppsyn (SNO) registrert at det foregår et betydelig ulovlig garnfiske etter laks og sjøørret i sjøen langs hele norskekysten. Det blir inndratt stadig flere ulovlige garn, i 2015 hele 18 km garn til sammen. I 2016 ligger det an til ny rekord i inndratte garn og anmeldte forhold. Første halvår økte antall inndratte garn med 50 prosent. Økningen skyldes først og fremst at SNO har styrket oppsynet ved å foreta interne omprioriteringer, god samhandling med Kystvakt og Politi, og ved å effektivisere bruken av båt- og personellressursene vi har til rådighet.