Mindre ord, mer handling!

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Liselotte Aune Lee, klarer i Sandefjords Blad den 10. januar å fremstille statsministeren og Høyre på en merkelig måte i mobbespørsmålet. Aune Lee skriver at «Det er fint at også statsminister Erna Solberg er enig i at barn ikke skal mobbes på skolen, og sånn sett ikke ny rakettforskning når Høyre på helgens konferanse på Sundvolden satte seg mål om null mobbing.» Beklager, Liselotte, men for meg blir dette useriøst.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Alle partier og alle innbyggere er enig i at vi skal ha nulltoleranse for mobbing, både i og utenfor skolen. Alle er for kampen mot mobbing. Men noen partier bruker store ord, fremfor handling. Aune Lee presenterte ikke et eneste forslag til hvordan vi kan få ned mobbetallene, derimot brukte hun innlegget til å sende et stikk til statsminister Erna Solberg og Høyre.

Sannheten er at Arbeiderpartiet ikke har troverdighet i anti-mobbearbeidet. Da Arbeiderpartiet kom inn i regjering i 2005 fjernet de ett av de mest effektive anti-mobbeprogrammene i skolen, som Høyre hadde innført. Jeg synes det er en veldig merkelig prioritering, når over 17 000 elever hver dag går til skolen med vondt i magen og en stor klump i halsen, og føler at de ikke blir sett og hørt.

Samtidig har Arbeiderpartiet ved flere anledninger stemt mot at det er mobberen som skal bytte skole. Det er litt rart, for vanligvis får du straff dersom du gjør noe galt. Man får straff hvis man slår ned noen, straff dersom man kjører for fort i trafikken, og utgjør en stor trussel for andre, men hvis man mobber er det helt motsatt i Arbeiderpartiets øyne. Med Arbeiderpartiets anti-mobbepolitikk må mobbeofferet bytte skole – ikke mobberen. Det er elever som allerede er redde når de går på skolen. Det er så urettferdig og meningsløst – og det er en politikk som ikke tar mobbeofre på alvor. Om man mobber andre, så mener Høyre at det er en selvfølge at mobberen skal bytte skole. Ikke den som blir mobbet.

Regjeringen har gjort mye i kampen mot mobbing, og i 2016 lanserte Regjeringen nye tiltak for hvordan vi skulle få ned mobbetallene i norsk skole. Blant annet har vi gjort lovendringer som understreker nulltoleranse mot mobbing i skolen:

•Rett til et trygt skolemiljø: Det skal stå tydelig i loven at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Mobbing, vold, diskriminering, trakassering og andre krenkelser er uakseptabelt.

•Aktivitetsplikt: En klar aktivitetsplikt for alle som jobber i skolen til å avdekke og håndtere mobbing og andre tilfeller der elever ikke har det trygt og godt på skolen. Aktiviteten skal skje raskt.

•Styrket klageadgang: Hvis skolen svikter kan elever og foreldre enkelt melde saken til fylkesmannen. Fylkesmannen skal raskt ta stilling til saken og følge opp til problemet er løst.

•Dagbøter til de som ikke følger opp: Dagbøter kan ilegges kommuner som ikke følger fylkesmannens pålegg. Dette vil virke preventivt og tvinge fram aktivitet i de tilfellene det er nødvendig.

•Krav om systematisk antimobbearbeid: Tydeligere plikt til å jobbe systematisk for å forebygge, avdekke og håndtere mobbesaker.

•Styrket kompetanse: De voksnes kompetanse skal styrkes, enten de jobber i barnehagen, skolen eller i kommunen. Økt kompetanse gir bedre forutsetninger for å forebygge og håndtere mobbing.

•Målrettet innsats: Kompetansepakken tilpasses ulike behov i barnehagene og skolene. Skolene med høyest mobbetall skal få hjelp først, og størst ressurser skal settes inn på disse skolene.

•Styrket Barneombud: Styrking av Barneombudet, slik at de kan støtte barn og unge i saker som er spesielt vanskelige, være en «vaktbikkje» overfor kommunene og styrke innsatsen for læringsmiljøet i barnehagene.

•Plikt til å informere: Innføring av en ny plikt om å informere elever og foreldre om rettighetene deres. Ingen skal lure på hvor de skal henvende seg for hjelp.

•Styrke fylkesmennene: Fylkesmennene skal få økt kompetanse og kapasitet til å ta unna mobbesakene. Informasjonstiltak skal gjøre fylkesmannen bedre kjent.

•Lokale team: Videreutvikle og stimulere til bruk av beredskapsteam og innsatsteam.

•Krav til barnehagene: Ny rammeplan for barnehagene skal sette tydelige krav til barnehagenes antimobbearbeid.

Og hvis ikke dette viser Arbeiderpartiet og Liselotte at regjeringen skal gjøre mye, så har vi allerede igangsatt en rekke tiltak. For å nevne noen: 

Vi har blant annet styrket lokal helsetjeneste med flere psykologer og helsesøstre i kommunene. Vi har etablert et forpliktende Partnerskap mot mobbing. Vi har laget bredere antimobbeprogrammer, med fornyede kriterier for antimobbeprogrammene i skolen. Skolene kan få statlig tilskudd, men da må de også inkludere kriterier som digital mobbing, skjult mobbing og forholdet mellom mobbing og psykisk helse. Med dagens regjering må også mobberen flytte. Lovendringen som innebærer at det i helt fastlåste situasjoner er mobberen, ikke den som blir mobbet, er trådt i kraft. Regjeringen har også utviklet et verktøy som skoler og kommuner kan bruke for å sjekk om de følger reglene om skolemiljø godt nok.

Regjeringen og Høyre har gjort mer enn å bare si at det er en viktig sak, vi har lagt handling bak ordene. Vi har gjort bekjempelse av mobbing til en av våre viktigste saker. Det bør Erna Solberg og Høyre ha skryt for.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.