Høyere fartsgrense på mopeder

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Den lave farten ti l mopeder øker ofte til køer, forbikjøringer, og farlige situasjoner i trafikken, noe som gjør mopedistene usikre og at noen kan føle seg truet av trafikksituasjonen. Noen mener at slik det er i dag, er ikke mopedene en del av trafikken, derimot et hinder. Derfor tror jeg at de fleste mener at ved å øke fartsgrensa vil man få færre farlige situasjoner både for biler og mopeder.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Mopeden kan ikke kjøre i mer enn 45 km/t, noe som kan skape flere farlige situasjoner. Folk tar skumle forbikjøringer, og jeg tenker det er flere som mener de har blitt holdt på å bli presset ut av veien. Dette mener jeg er et problem for mopedister i trafikken.

Jeg kontaktet ulike politiske partier og politikere, for å høre deres mening om Mopedens hastighet og om de var enig eller uenig i dette. Jeg kontaktet Sara Hamre Sekkingstad som er generalsekretær i senterungdommen. Deres parti var ikke enig i mopedens fartsgrense, de mente at det skaper farlige situasjoner ved at mopeden bare går i 45 km/t. Så da mente de at løsningen var å fjerne plomberingen på alle mopedene.

Fpu var også uenig i at mopeden kun kan gå i 45 km/t. De mener at det er mer trafikkfarlig at denne grensen er 45 eller om den hadde vært 80. Derfor ønsket de å øke hastigheten på mopeder. FrP er for at farts¬gren¬sen skal bli hø¬ye¬re for mo¬pe¬der. Partiet mener at ved å øke farten, minsker ulykker. Så len¬ge man føl¬ger farts¬gren¬sene vi har her i lan¬det, tar an¬svar og re¬spek¬te¬rer farts¬gren¬se¬ne. And¬re par¬t¬ier er enig i at ung¬dom¬mer skal for¬hol¬de seg til EUs reg¬ler om mo¬ped. Der de mener fol¬kets hel¬se og fo¬re¬bygg¬in¬gen av syk¬dom¬mer er et godt ar¬gu¬ment for at man skal beholde fartsgrensen som den er nå. Det¬te er par¬t¬ier som Venst¬re, Mil¬jø¬par¬t¬iet De Grøn¬ne, Høy¬re og Krf.

En stor andel av ungdommen velger å trim¬me mo¬pe¬de¬ne sine. Høyere fart kan føre til alvorlige ulykker på veiene. Derfor gir trimming av moped opptil seks prikker på førerkortet og bøter på 4200 kroner. I tillegg kan mopeden bli avskiltet hvis du blir stoppet i kontroll. Da må den settes tilbake i opprinnelig stand og vises fram på Trafikkstasjonen. Ved ulykker med trimmet moped gjelder ikke forsikringen, noe som kan bli svært kostbart hvis en har forårsaket skader på andre personer, kjøretøy eller eiendom. Myndighetene kan også kreve tilleggsavgift. Men selvom velger en stor andel av ungdommene å trimme mopeden sin. Jeg har forståelse for at mange ungdommer velger å trimme mopeden sin for å unngå slike farlige situasjoner. Så dette sier vell seg selv at flesteparten ønsker høyere fartsgrense på moped. Så hvorfor ikke gjøre en endring som mange ungdommer vil ha.

Jeg mener selv Dersom plomberingene fjernes og farten økes til i hvert fall 60km/t, vil mopedene ferdes mye bedre i trafikken, og vi vil unngå farlige trafikksituasjoner som mopedene utsattes for i dag.

I forhold til denne saken hadde jeg da stemt på enten senterungdommen, fpu eller FrP. Jeg tror jeg kanskje hadde stemt på FrP fordi de er veldig for og kjemper om en endring av hastighet. Og jeg er enig i alt det de prøver å oppnå med saken.

Derfor mener jeg at fartsgrensa burde økes fra 45km/t til i hvert fall rundt 60 km/t da det ville føre til at mopedister kunne tatt en bedre del i trafikken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.