Nei SB, det er ingen krise!

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
SB redaktør hadde 28, februar et innlegg hvor han hevder vi får en krise med høyvann, og som attpåtil «vi vet skal skje».
Det som virkelig er krise, er hvordan Regjeringen sprer rundt seg med penger, til tiltak ute i verden, og gir bort deler av oljeformuen til prosjekter som f.eks. til regnskogen (23,5 milliarder), samtidig som venstreekstreme partier krever at vi må tappe oljefondet for 65 milliarder kroner hvert år for å oppnå et fiktivt mål.

Samtidig vil de samme venstreekstreme partiene, sammen med de fleste ungdomspartiene, stoppe olje- og gassproduksjon som skaper disse inntektene, over 250 milliarder pr. år. Krisen rammer vårt eget folk, som får en svært uforutsigbar framtidig pensjon og våre velferdsgoder nødvendigvis må reduseres, samtidig som vi vil oppleve sterkt økende arbeidsledighet (over 250.000 mennesker er involvert i olje og gass). For å forsterke krisen ytterligere har vi en innvandring som koster 250–300 milliarder pr. år.

Krisen som Ulrichsen hevder han vet vil komme, er at havnivået vil stige samt at vi får oftere stormflo. Nå vet de fleste at springflo kommer av tidevannskreftene fra sola og månen, og er altså en fast syklus som ingen kan påvirke. Når tid vi får springflo, kan man lese av i bl.a. tidevannstabellene.

Stormflo skjer når vi i tillegg til springflo har et sterkt lavtrykk samt sterk pålandsvind, slik som det ofte er på vinters tid. Dette har vært i alle år, og vil komme regelmessig i all framtid, og er altså ingen endring i forhold til hva som har vært tidligere. Springfloen og stormfloen vil derfor aldri kunne komme hyppigere enn før. Hadde det vært nordavind eller østavind da vi hadde springflo ville ikke Sandefjord merket stort av springfloen.

Den geografiske beliggenheten til Sandefjord har også betydning, vi har en traktlignende fjord som sterk sønnavind vil presse sjøen innover i fjorden. Tønsberg f.eks. har ikke den samme type beliggenhet, og byen blir derfor heller ikke påvirket på samme måte som Sandefjord.

Det fortelles at i vikingtiden var både Vesterøya og Østerøya øyer, atskilt fra fastlandet av sjøen, vi hadde ca. 2 m høyere havnivå den gangen. Indre skipsleden mellom Sandefjord og Tønsberg gikk mellom øyene og fastlandet.

Redaktøren viser til at havnivået i Sandefjord vil stige minst 50 cm innen 2100. Hva skjer da med den nye og eksisterende bebyggelsen på Kilenområdet ved kommende springflo, selv uten lavtrykk og pålandsvind? Når det er så stor skråsikkerhet i prognosene, kan man undre seg over at det gis tillatelse til bygging så nært til sjøen, når det da i framtiden kan forventes stormflo på over 2 m?

Det samme scenarioet har man med bl.a. Operaen i Oslo. Hvordan kan myndighetene godkjenne utbygginger som man «med sikkerhet» kan konstatere vil ligge under vann i 2100? Kan det være at de selv ikke tror på spådommene om stor økning av havnivået? Selv klimaguruen Al Gore som fikk Nobels fredspris for å reise rundt i privat jetfly og besøkte alle vestlige land for å fortelle om hva slags kriser vi kunne forvente i nær framtid dersom «det ikke ble gjort noe» (dvs. bruke milliarder av dollar), tror ikke på sine egne spådommer og skremselspropaganda om enda høyere stigning enn det Statens kartverk i Norge spår, da han kjøpte sin enorme fritidsbolig som ligger nesten nede ved havet.

Al Gore ble milliardær på sine foredrag, men enda har ingen av hans dystre spådommer slått til, alle i menneskeskapte klimaendringers navn.

Ulrichsen peker altså på at vi får minst 50 cm stigning innen 2100, men hvis man leser hva Statens kartverk nå skriver, er disse prognosene sterkt nedjustert, med 30–40 cm, og legg også merke til at de opererer med et minimum og et maksimum, hvor disse ligger ca. 55 cm fra hverandre. Altså kan et like sannsynlig scenario være rundt 0 cm for Sandefjord! I Trægde på Sørlandet plasserte man for over 80 år siden en «målepinne» for havnivået. De som har levd over 80 år, kan fortelle at sjøen ligger på akkurat samme nivå som før der.

Det samme sier strandeiere langs vestkysten av Norge. Konklusjonen er vel at man bør forholde seg til faktisk observerte endringer, og ikke lage skrekkscenarioer, det gagner ingen. At det også påstås at det blir verre og verre, stemmer ikke med det SB skriver om stormfloen i 1987, da konsekvensene var enda verre enn denne gangen.

Når det også påstås at Grønlandsisen smelter er heller ikke dette helt riktig, den totale ismengden har siden 2017 økt med ca. 40 m hvert år! Isnivået er nå ca. 90 m tykkere enn på 20–30 tallet, og den gang var det 33 % større nedsmelting enn i den moderne varmeperioden. Både temperatur og isutvikling på Grønland er sykliske, og vi vil få år der isen smelter, og år hvor denne igjen øker. Denne syklusen har vært i tusenvis av år, og vil fortsette på samme måte. Kalving fra isbreer blir ofte brukt som «bevis» på at isen smelter, men dette er ikke riktig. Isbreer «gir fra» seg (kalver) is pga. det blir for mye is, den vokser.

På direkte spørsmål bekrefter Ulrichsen at SB konsekvent vil følge FNs klimapanel, og noe han kaller «fagmyndighetene» når de skal kommentere og skrive om klima og endringer etc. At det finnes mye vitenskapelig forskning og fakta som tilbakeviser modellene fra IPCC, unngår SB tilsynelatende både å lese om, og iallfall ikke være såpass gravende og åpne for andre tanker at de vil være balansert i klimadebatten.

Det er opplest og vedtatt i SB (som i mange andre aviser og NRK) at det skal ikke være rom for å så tvil om at FN har fasiten på alt med klima. Men nå er det heller ikke slik at FN er enig med hva IPCC skriver. Det kommer stadig inn nye viten om klimaendringer, bl.a., fra NASA som tilbakeviser de modellene IPCC har fått i oppdrag å gjøre, men den politiske delen har vanskeligheter med å fordøye dette. Politikken styrer klimadebatten, og dermed en stor pengestrøm, og de faktiske forholdene og observasjonene blir i liten grad tillagt noe verdi.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.