Tenk om du fikk vite en dag

•  at noen hadde bestemt at du skulle bytte hjem med en annen.

•  at de hadde bestemt det for over to måneder siden.

•  men de syntes ikke det var nødvendig å informere deg før det var for sent å protestere.

•  for det blir jo så bra for deg.

•  du skal få med deg noen av de som jobber for deg.

•  men ikke familien din som bor like ved.

•  heller ikke andre som bor i området ditt og stadig stikker innom deg.

•  og det går forresten ikke buss dit fra der du bor nå.

•  det betyr ingenting at du har bodd i nærmiljøet hele eller deler av ditt liv.

•  for du skal få det så bra.

•  noen har sittet ved et skrivebord og funnet det ut.

•  du er en viktig brikke i spillet deres.

•  men egentlig betyr du ingenting for dem.

•  knskje kommunen sparer noen kroner på det.

•  men de taper tillit

•  og troverdighet

•  for de får fortsatt bo hjemme.