Nygård Sykehjem- ikke den optimale løsning

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Tirsdag den 19. mars så behandler formannskapet videre prosess for Nygård sykehjem. Sandefjord FrP var ikke en del av flertallet som valgte denne løsningen. Vi ønsket å starte med et mindre sykehjem med 78 plasser på Haukerød, med muligheter for eventuelt omsorg pluss plasser i tillegg.

DEL

MeningerDet viktigste momentet for oss var fleksibiliteten. Vi mente at den gamle bygningskroppen på Nygård ikke ville være optimal for ombygging til husbank-standard og vi ønsket et fremtidsrettet sykehjem. Vi tapte og vedtaket i kommunestyret ble å bygge ut på Nygård.

Vi ser det som vanskelig å kjøre omkamp på dette, da vi jobber mot en frist for å motta tilskudd til nye sykehjemsplasser fra Husbanken. Men saken vi skal behandle i formannskapet viser en del utfordringer med prosjektet på Nygård, skissen for nybygget virker bra, men ombygging av «gamle» Nygård byr på betydelige utfordringer. Rambøll skriver i sin vurdering at det er tilnærmet teknisk umulig å kunne møte gjeldende byggtekniske krav og Husbankkrav – gitt byggets konstruksjon.

Dette gjelder selv om bygget blir «strippet» helt, og alle rom bygges på nytt, jf. alt. 1. Årsaken er at konstruksjonen i bygget ikke har tilstrekkelig høyde mellom etasjene til å romme nødvendige tekniske anlegg, som utløses ved et slikt ombyggingsprosjekt. Husbankens krav til størrelse på pasientrommene, med tilhørende fellesarealer, vil også medføre en stor reduksjon i antall pasientrom – fra dagens 126 til 72 pasientrom.

En slik løsning vil også innebære store vanskeligheter med å finne heldøgnsplasser til de 50- talls pasienter som ikke kan bli boende ved rehabiliteringen til Husbankstandard. Rambøll vurderer også at det økonomisk vil bli kostbart å gjennomføre et slikt prosjekt. En slik ombygging er vurdert til i størrelsesorden 165 millioner kroner, uten at bygget fullt ut vil holde en moderne standard med tilstrekkelig fleksibilitet. Det er også usikkert hvor stort husbanktilskudd et slikt prosjekt kan utløse. Rambøll fraråder denne løsningen.

Sandefjord FrP er ikke fornøyd med denne situasjonen, men vi vil gjøre det vi kan for at prosjektet skal bli best mulig, sett situasjonen vi nå er i. Tiden vil vise om dette blir det beste og kostnadsbesparende valg i forhold til de andre mulighetene vi hadde.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags