Kan de nok om dette?

LEK: Også barn med nedsatt funksjonsevne har godt av lek og utfoldelse. Men dette bildet er altså ikke tatt i Sandefjord, men i Ukrania. Foto: Mostphotos

LEK: Også barn med nedsatt funksjonsevne har godt av lek og utfoldelse. Men dette bildet er altså ikke tatt i Sandefjord, men i Ukrania. Foto: Mostphotos

Av

Artikkelen i Sandefjord Blad Lørdag 15 juni 2019, om universell utforming og brukermedvirkning, kan ikke få stå usagt. Der er Charlotte Jahren Øverbye (SV) oppgitt over holdninger til universell utforming og medvirkning.

DEL

MeningerDet er flere ting vi i Norges Handikapforbund Søndre Vestfold, reagerer på i artikkelen.

Noen av kommentarene til enkelte av politikerne får oss til å undre på deres kunnskap om både universell utforming og hva lovverket sier om brukermedvirkning.

Brukermedvirkning kan kalles både brukermedvirkning og medvirkning og det er gitt retningslinjer fra regjering om nettopp dette.

Brukermedvirkning på systemnivå er knyttet til det politiske nivået og kommunens planlegging, men blir da kalt medvirkning. I plan- og bygningsloven er det krav til medvirkning i arbeidet med regional planstrategi, regional plan, kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplan og utbyggingsavtale.

LES SAKEN HER: Charlotte fikk flertall, men er likevel skuffet: – Det er trist og skremmende.

Brukeres erfaringskunnskap er ikke ment som et overprøvende element, men må ses som en kunnskapskilde for fag- og systemkunnskapen. Kunnskapsområdene er ikke like. De har lik verdi, men er ulike i innhold.

Det handler ikke om å være vaktbikkjer, som Mathiassen (H) uheldig uttaler.

Dette handler om å gi råd og veiledning for at resultatet skal bli best mulig.

Ved at brukerrepresentanter kommer inn så tidlig som mulig vil man få verdifull erfaring om hva som kan fungere, og man kan slippe store kostnader ved endringer i ettertid.

At flere av politikerne mener lovverket i seg selv er nok for både brukermedvirkning og korrekt universelt utforming, så kan vi ikke annet enn å undere oss over hvorfor er det så mange feil på torget? Hvorfor det er feil i Flerbrukshallen? Hvorfor har politikerne ikke grepet inn og sørget for at utbyggere de har valgt, faktisk har fulgt lovverket som de i artikkelen hevder at de må ta som en forutsetning at blir fulgt?

Cathrine Andersen (FRP) lurer på hva de åpner for om de skal si ja til brukerrepresentanter. Det er klart lovverk i plan og bygningsloven om nettopp medvirkning. Vi vil ta som en forutsetning at nettopp politikere vet og har kunnskap til nettopp det . Mentzoni (KrF) vil ikke være med på klattepolitikk som han kaller det, mener han da at det er politikerne som driver klattepolitikk siden de faktisk ikke har klart å følge med på at både flerbrukshallen og torget har fulgt kravet om universell utforming? Mathiassen (H) mener å kreve brukerrepresentanter er smør på flesk for å sikre universell utforming, og om det er smør på flesk så undrer vi fremdeles på hvorfor det er mangler på Torget og i Flerbrukshallen? Feilene er flere ganger påpekt av nettopp brukerrepresentanter.

De har ikke blitt hørt.

De begrunner med at de forutsetter at lovverket blir fulgt. Må vi ikke da kunne forvente at politikerne både kjenner til lovverket og sørger for at deres utbyggere følger det, noe vi ser at blir brutt gang på gang.

Norge har som et mål å bli universelt utformet, og da er det viktig at det blir påpekt i alle planer og dokumenter for vi ser til stadighet at lov om universell utforming ikke blir fulgt.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Kapittel 5. Medvirkning

§ 5-1.Medvirkning

«Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.»

Vi er utrolig takknemlige for at politikere som Charlotte Jahren Øverbye (SV) nettopp tar tak i slike saker, slik at alle kan være med, at lekeplasser skal være tilgjengelige for alle, uansett funksjonsnivå.

Burde ikke det være en selvfølgelighet?

Helt til slutt vil vi si en viktig ting! Det er valgår og vårt motto er : «Ikke stem inn de som stenger andre ute!»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags