Siden 2005 har selskapene fått refundert omkring 100 milliarder kroner, noe som er en dråpe i havet sammenlignet med statens inntekter fra virksomheten i sammeperiode, omkring 3.500 milliarder kroner.

Man kan diskutere om ordningen med skatterefusjon (det er ikke leteutgiftene som refunderes, men skatten på leteutgiftene) er god eller dårlig.

Ordningen ble vedtatt for å redusere risikoen for den enkelte aktøren og var trolig årsaken til at selskaper som f.eks. Noreco og Premier Oil kunne ta på seg risikoen med å bore et antall tørre brønner som kostet skattebetalerne penger.

Samtidig er det også grunn til å tro at den samme ordningen bidro til at Lundin kunne bore brønnene som er grunnlaget for det feltet vi nå kjenner som Johan Sverdrup,  et felt som i 2020 kommer til å stå for 1/3 av vår oljeproduksjon. 

Alt i alt er ordningen trolig bra for norske borgeres velferd også for de neste stortingsperiodene.

Det er ikke slik at skattebetalerne investerer penger 20-30 år før et felt kommer i produksjon . Skattereglene fungerer slik at avskrivninger for utbyggingen først begynner fra det året produksjonen starter. Utbyggingstiden, fra PUD ( Plan for Utbygging og Drift) er godkjent i Stortinget til produksjon starter er fra 1til 5 år, i den perioden bærer lisenshaverne alle utgifter. Når produksjonen starter, så varer denne og inntektene til staten i 20-30 år, typisk.

Møller har også rett i at omstilling er nødvendig,  noe den sittende regjeringen har klart på en beundringsverdig måte. Gjennom de siste fire årene med SV i regjering opplevde vi historisk høye oljepriser med ditto behov for arbeidskraft. Etter at oljeprisen kollapset i 2014, har omkring 40.000 oljejobber forsvunnet, mens antall arbeidsledige har økt med mindre enn 10.000 (ta også med at én arbeidsplass i oljeindustrien skaper to-tre arbeidsplasser i andre sektorer).

Nyheten om at Kongsberg Maritime og Yara ser på utslippsfrie og ubemannede båter for transport av gjødsel er et resultat av lavere aktivitet i oljenæringen og at kompetansen derfra kan nyttigjøres også i andre sektorer. Å utdanne folk til oljesektoren er ikke bortkastet nå eller i fremtiden. 

Ønsker du en fremtid styrt av «Trumpiansk» virkelighetsoppfatning, så stem SV. Vil du ha noe som fungerer og skaper arbeidsplasser, så stem Høyre.