Gå til sidens hovedinnhold

Kulturhall og badeflåte har kommunen råd til. Men hva med de eldre?

Artikkelen er over 2 år gammel

I budsjettforslaget for 2019 har administrasjonen innarbeidet noen elementer som oppfølging av meldingen «Leve hele livet i Sandefjord». Det er positivt.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Men når det gjelder oss eldre, er det dessverre slik at kommunen gir med den ene hånden og tar med den andre. I sitt møte i forrige uke kom eldrerådet med noen uttalelser, men dessverre er det liten støtte å få for oss eldre fra politikerne i Helse-, sosial- og omsorgsutvalget (HSO).

Rådmannen har foreslått at det innføres «Egenandel for behandling utført av kommunale fysioterapeuter». Det kan redusere kommunens utgifter med kr 300.000. Men i utredningen peker rådmannen på at det dette i stor grad vil berøre dem som har størst utfordring både helsemessig og økonomisk. Eldrerådet mener derfor at nåværende ordning må fortsette.

Praktisk bistand. Det ble nylig bestemt at de som hadde behov for praktisk bistand skulle få det hver 14. dag, slik det var i Stokke og Andebu. Rådmannen vil nå innføre bistand hver tredje uke for å spare noen kroner. Dette går eldrerådet sterkt imot, da det spesielt vil ramme eldre mennesker. Ønsket er at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig. Da rimer det ikke å komme med innstramninger som gjør det vanskeligere å greie seg alene.

Omsorgsboliger har vært en gjenganger i saker fra administrasjonen over mange år. Til tross for at konsulenter og administrasjonen peker på det store behovet i årene fremover, er det nå lagt opp til at det først i 2022 settes av midler til flere omsorgsboliger. I årevis har det kommet innspill fra politikerne om nye utredninger, og det samme kommer på nytt fra HSO-utvalget. Når politikerne vet at en sykehjemsplass koster det samme som helsetjenester til seks personer som bor hjemme/i omsorgsbolig, er det vanskelig å forstå at politikerne ikke greier å ta beslutninger i en så viktig sak.

Når det gjelder investeringer i omsorgsboliger, hadde rådmannen lagt opp midler i sitt budsjettforslag til at utbygging skulle starte opp i 2018. Dette ble byttet ut ved at politikerne heller ville bygge skole i Kodal, men de la også til at «overskudd» i 2017 skulle øremerkes til omsorgsboliger. Dette overskuddet ble på kr 83,7 millioner, men da det store beløpet kom fram, «glemte» politikerne raskt de eldres behov. I stedet vil de investere blant annet kr 50 mill. til kulturhall og 7 mill. til en badeflåte på indre havn.

Det er kommunestyret som vedtar endelig budsjett og økonomiplan for perioden 2019–2022. Vi eldre må derfor håpe på at de politiske partiene kommer med klare løsninger på hvordan de eldres interesser kan ivaretas. De bestemmelser som blir gjort nå, vil påvirke hvordan vi eldre bør stemme ved valget neste høst.

Kommentarer til denne saken