Gjentatte forsøk på fredsforhandlinger har ikke ført frem og har i de fleste tilfeller styrket Israels posisjon ytterligere. Det asymmetriske maktforholdet mellom Israel og Palestina holder stand, og historien har dermed vist at dialog alene ikke fører frem. Andre virkemidler er derfor nødvendig.

Tostatsløsningen har bred støtte internasjonalt, men vi kan ikke vente på at en endelig fredsavtale kommer på plass før opprettelsen av en palestinsk stat. En slik avtale har Israel vist gang på gang at de ikke er interessert i. Verdenssamfunnet må slutte å lukke øynene for Israels gjentatte brudd på folkeretten, og sette en stopper for den stadige ekspansjonen av bosettinger på palestinsk territorium. Klokka tikker i Israels favør, og de politiske strømningene i vesten likeså.

USA har alltid vært blant Israels nærmeste allierte, men nå ser man at høstens presidentvalg har gjort situasjonen enda mer prekær for sivile palestinere. Trump har uttalt at bosettinger ikke er til hinder for fred i Midtøsten, og siden han tiltrådte har Israel besluttet å utvide bosettingene med over 3.000 nye boliger. Dette er helt uakseptabelt!

Det palestinske folk hjelp trenger hjelp fra verdenssamfunnet nå mer enn på lenge. Norge, med rykte på seg som en stolt fredsnasjon, burde stått fremst i køen for å hjelpe. Dessverre har Høyre- og FrP-regjeringen i snart fire år sittet stille i båten, uten nevneverdige initiativ for å få en slutt på palestinernes lidelser. Dette til tross for at 70 % av FNs medlemsland allerede har anerkjent Palestina som selvstendig stat, deriblant vårt naboland Sverige. Norges feige passivitet kan ikke fortsette. Det er derfor på høy tid at Norge får en ny kurs, og en regjering som står opp for menneskerettigheter og internasjonal solidaritet.

Det er 24 år siden Oslo-avtalen, og at situasjonen for palestinerne bare har blitt verre disse årene, pålegger oss et ekstra ansvar for å ta nye grep i konflikten. AUF og Arbeiderpartiet mener at Norge må anerkjenne Palestina som selvstendig stat og trappe opp sanksjonene mot Israel. Om Norge skal smykke seg med å være fredsnasjon, kan vi ikke sitte stille tilbake når menneskerettigheter brytes og når folkeretten forbigås. Sjelden har det vært tydeligere brudd på internasjonal rett enn i nettopp Israel/Palestina-konflikten. AUF krever handling, og som Jonas Gahr Støre sa i sin 1. mai tale:

«Okkupasjonen må opphøre. Muren må rives. Palestinerne må få sin egen stat!»