Det er riktig at grunnpensjonen for gifte og samboende pensjonister vil øke fra 1. september i år , men statsråden unnlater å nevne følgende:

Hvert år har pensjonene til gifte og samboende pensjonister blitt fratrukket 15 prosent av pensjonsgrunnlaget. Dette er en grunnpensjon som hver enkelt arbeidstaker har opparbeidet på selvstendig grunnlag.

Det oppleves derfor som dypt urettferdig og nærmest som et ran at staten reduserer pensjonene  våre  på denne måten. Nå er det bestemt at dette fratrekket skal være på 10 prosent gjeldende fra 1. september i år.

Det er dette statsråden kaller en økning av grunnpensjonene for gifte og samboende pensjonister.

Jeg vil heller si at "ranet" har blitt redusert  med fem prosent.  Nå får vi altså lov til å beholde 90 prosent av vår egen opparbeidede pensjon.

Vi har med andre ord fortsatt noe å kjempe for!