For enkelt om pensjonistene, Aaby!

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Den ordinære reguleringen av alderspensjoner er tett knyttet til lønnsoppgjørene for norske arbeidstakere. I år med store lønnsøkninger øker også pensjonene merkbart. I år med moderat lønnsutvikling blir også økningen i pensjonene mindre. Likevel vil 2016 og 2017 bli gode år for norske pensjonister.

DEL

MeningerKnut Aaby i Landslaget for offentlige pensjonister Sandefjord skriver at pensjonister blir en salderingspost (29. mars). Det synes jeg er en for enkel påstand, all den tid reguleringen av alderspensjonene er fast bestemt og ligger fast både i år med stor og liten lønnsvekst.

Antakelig vil pensjonene øke også i 2016, men det er stor sannsynlighet for at veksten vil bli mindre enn den forventede prisveksten. Det er ikke ideelt, men må altså ses i sammenheng de mange gode årene som har gått foran.

Av andre grunner kommer dessuten 2016 og 2017 uansett til å bli gode år for norske pensjonister. Den ene årsaken er at Venstre, KrF, Frp og Høyre er blitt enige om å øke grunnpensjonen for gifte og samboende pensjonister fra 1. september i år. Helårsvirkningen i 2017 vil være på litt over 4.000 kroner for hver pensjonist, altså over 8.000 kroner for hvert ektepar eller samboerpar.

Fra samme dag økes også pensjonene til enslige minstepensjonister med 4.000 kroner. I tillegg kommer skattelettelser som kommer store grupper av pensjonister til gode.

Pensjonssystemet er stort og komplisert. Endrer man på noen deler av systemet, får det på sikt store konsekvenser. Et nær samlet storting har derfor vært enige om pensjonsreformen, som har som formål å sikre et bærekraftig pensjonssystem også i fremtiden.

Det vil ikke være riktig å lempe enda mer av ansvaret for et bærekraftig pensjonssystem over på dagens og fremtidens arbeidstakere. Det blir ekstra tydelig i en tid hvor den viktigste oppgaven er å trygge arbeidsplassene og legge til rette for nye og lønnsomme jobber.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags