Ap foreslår i sitt alternativ til ny Nasjonal transportplan å øke bompengene for bilistene. Vi i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) mener det er feil å straffe bilistene.

Mange er avhengig av bil for å komme seg frem dit de skal. Folk i distrikts-Norge kommer seg for eksempel ikke til jobb uten bil, og er derfor helt avhengig av den bilen for å opprettholde familiens inntekt. Derfor er det urettferdig og urimelig å straffe dem. Vi i FpU synes det er hårreisende at Arbeiderpartiet vil gi bilistene en ekstra regning på seks milliarder kroner. Dette viser at Ap er villige til å gå langt for å øke avgiftene for bilistene.

Arbeiderpartiet vil først og fremst straffe helt vanlige folk med vanlige inntekter. Det er de som blir rammet fordi de er avhengige av å bruke bilen i hverdagen sin. Selv om Arbeiderpartiet tror det, så er det ikke sånn at alle bor i sentrum. Alle kan ikke gå eller sykle til stedet de skal til. Derfor er noen helt avhengig av en bil i hverdagen sin.

Vi i FpU er derfor glad for at vi har en regjering som er på bilistenes side. Siden FrP kom i regjeringen har vi både redusert bruken av bompenger i nye veiprosjekter og fått vedtatt en reduksjon i bompenger i veiprosjekter som er ferdig bygget. FrP reduserer avgiftsbelastningen for bilistene gjennom mindre bompengebruk, samt lavere avgifter for å kjøpe og eie bil.

Kommer Ap til makten vil de skru tiden tilbake til de rødgrønne regjeringsårene da bompengebelastningen ble økt dramatisk. En politikk vi i FpU håper Norge slipper å erfare en gang til.

Heldigvis har FrP i Nasjonal transportplan lagt frem at de vil fortsette bompengereduksjonen i nye veiprosjekter samtidig som det bygges mer god og ny vei. Sammenlignet med rødgrønt avgiftsnivå har H-FrP-regjeringen redusert bilavgiftene med om lag ni milliarder kroner, blant annet fordi regjeringen har lagt om avgiftene slik at det er rimeligere å kjøpe sikrere og mer miljøvennlige familiebiler.

Det er synd at AP vil straffe bilistene, men heldigvis vil Fremskrittspartiet stå på videre, og fortsette reduksjonen i bompengebruk og redusere bilavgiftene. Vi skal fortsette å jobbe for at bilistene skal få en bedre og enklere hverdag i årene fremover.